Finálová hra Kolo pro život 2016

Herní plán Finálové hry seriálu Kolo pro život 2016

I. Organizátor

Organizátorem soutěže je Petr Čech Sport, s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO: 02862336, DIČ: CZ02862336 (dále jen „Organizátor“).

Finálová hra seriálu Kolo pro život 2016 (dále jen „soutěž“) probíhá v období od 1. 4. 2016 do 1. 10. 2016 včetně (dále jen „soutěžní období“).

 

II. Účastníci soutěže a podmínky účasti

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba, která se řádně přihlásí na závod seriálu Kolo pro život 2016 přes registrační systém Sport pro život na www.kolopro.cz (dále jen „účastník“). Závody seriálu Kolo pro život se pro tento účel rozumí všechny závody a jejich jednotlivé trasy, které jsou zpracovány jednotným elektronickým systémem čipů a jejichž výsledky jsou uvedeny v oficiální výsledkové listině na www.kolopro.cz.  Jedná se o následující závody a všechny jejich trasy:

Kolo pro život 2016

Datum

Závod

Místo

23.04.16 KPŽ - Trans Brdy České spořitelny Dobřichovice u Prahy
30.04.16 KPŽ - Hustopeče AGROTEC Tour ŠKODA AUTO Hustopeče
14.05.16 KPŽ - Mladá Boleslav Tour ŠKODA AUTO Mladá Boleslav
21.05.16 KPŽ - Jestřebí hory České spořitelny Havlovice nad Úpou
04.06.16 KPŽ - Orlík Tour Kooperativy Orlík - Vystrkov
11.06.16 KPŽ – Ještěd Tour Kooperativy Liberec - Vesec
25.06.16 KPŽ - Bikemaraton Drásal České spořitelny Holešov
09.07.16 KPŽ – Vrchlabí Špindl Tour ŠKODA AUTO  Vrchlabí
23.07.16 KPŽ - Praha - Karlštejn Tour České spořitelny Praha - Velká Chuchle
30.07.16 KPŽ - Šumavský MTB maraton České spořitelny Zadov
13.08.16 KPŽ - Karlovarský AM bikemaraton České spořitelny Karlovy Vary
20.08.16 KPŽ - Manitou Železné hory České spořitelny Chrudim
03.09.16 KPŽ – Birell Plzeňská MTB 50 Plzeň
10.09.16 KPŽ – Znojmo Burčák Tour Kooperativy Znojmo
24.09.16 KPŽ - Oderská Mlýnice České spořitelny Klokočůvek u Oder
01.10.16 KPŽ - Vysočina Arena Tour České spořitelny Nové Město na Moravě

 

Jiné trasy a závody se do celkového součtu nezapočítávají (např. exhibice Pražské schody, partnerské závody, různé open jízdy a výlety po okolí v rámci doprovodného programu závodů seriálu).

Řádně přihlásí, se rozumí přihlášení přes oficiální registrační systém Sport pro život a udělení statusu "Zaplaceno". V případě současného přihlášení na více tras v jednom závodě získá účastník pouze jednu možnost tipování. V rámci jednoho závodu má účastník možnost tipovat do Malé finálové hry (dále jen MFH) a Velké finálové hry (dále jen VFH).

Pro Velkou finálovou hru soutěže seriálu Kolo pro život 2016 jsou vypsány následující kategorie:
kategorie dospělí (18 a více let)
kategorie mládež (0 - 17 let)

Pro Malou finálovou hru soutěže seriálu Kolo pro život 2016 je vypsána jedna kategorie pro všechny účastníky.

III. Pravidla a termín soutěže

Pravidla soutěže:

Účastníkem soutěže MFH a VFH se stává každý, kdo se zaregistruje a řádně přihlásí na závod. Současně při přihlášení na závod zadá tip na soutěžní otázku.

Soutěžní otázka Malé finálové hry Kolo pro život 2016 zní:

„Jaký bude časový odstup mezi nejrychlejším mužem a nejrychlejší ženou na trase B na konkrétním závodě seriálu Kolo pro život 2016?“ 

Konkrétním závodem se rozumí závod, na který se účastník přihlásí a současně s registrací i hlasuje. V případě shodných tipů bude rozhodovat čas jeho podání, rychlejší vyhrává. Celkem se uskuteční 16 Malých finálových her (ke každému závodu). Vítězové budou průběžně vyhlašováni na webu kolopro.cz vždy nejpozději týden po uskuteční daného závodu, ocenění všech vítězů proběhne v rámci Finálového večera KPŽ v říjnu 2016.

Soutěžní otázka Velké finálové hry Kolo pro život 2016 zní: 

„Jaký bude výsledný součet časů čtyř instruktorů Česká spořitelna Specialized Bike Academy KPŽ: Kamila Tatarkoviče, Filipa Matuše, Jany Horákové a Terezy Němcové (Huříkové) v cíli 3340 m dlouhé trasy s převýšením 125 m, vytyčené v úseku zaváděcího kola trati SP a MS XC ve Vysočina Areně v Novém Městě na Moravě?“

Mapa a profil trasy je k nahlédnutí  ZDE

VFH se uskuteční 1. 10. 2016 v odpoledních hodinách ve Vysočina Areně, před slavnostním vyhlášením závodu KPŽ – Vysočina Arena Tour České spořitelny. Náhradníky účastníků VFH  jsou pro případ jejich nemoci či zranění, které by bránilo v jejich účasti, Martin Půlpán a Josef Čech, organizátoři dětských závodů na KPŽ (v uvedeném pořadí). Předpokládá se, že účastníci VFH vyvinou maximální úsilí pro dosažení co nejlepšího času, a trasu absolvují na horském kolem vhodném pro XC závod.

Tipování bude probíhat za následujících podmínek:

Součástí přihlašovacího procesu na závody seriálu Kolo pro život je tipovací formulář na MFH a VFH. Po zadání tipu a potvrzení platby, se závodník automaticky stává účastníkem soutěže. Po oficiálním uzavření výsledků každého závodu seriálu Kolo pro život 2016 vždy v úterý 24:00 bude následně vyhlášen a zveřejněn jeden výherce MFH, který se svým tipem nejvíce přiblíží k výsledku MFH. Vítěze VFH určí akce 1. 10. 2016, oficiálně budou vítězové zveřejněni neprodleně po ověření výsledků. V případě shodných tipů u MFH i VFH rozhoduje datum a čas registrace účastníka na závod.

Tipování je možné kdykoliv v době otevřeného registračního systému Sport pro život na www.kolopro.cz na konkrétní závod seriálu Kolo pro život 2016.

IV. Vyhodnocení soutěže a ceny


Malá finálová hra:

Po oficiálním uzavření výsledků každého závodu seriálu Kolo pro život 2016 vždy v úterý 24:00, bude vyhlášen jeden tipující, který se nejvíce svým tipem přiblížil výsledku. Výherce MFH bude zveřejněn nejpozději v pátek v týdnu po závodě prostřednictvím článku na www.kolopro.cz. Ceny všem výhercům budou předány v rámci Finálového večera Kolo pro život 2016.

 

Velká finálová hra:

Vítěze VFH určí akce konaná ve Vysočina Areně v Novém Městě na Moravě 1. 10. 2016, oficiálně budou vítězové zveřejněni neprodleně po ověření výsledků.
V případě, že se objeví dva stejné tipy, bude rozhodovat dřívější datum a čas vložení odpovědi / registrace.  Budou-li shodné tipy, datum i čas odeslání, a bude tak nutné rozhodnout o udělení cen mezi více finalistů, bude položena rozhodující doplňující otázka těm finalistům, mezi kterými bude nutné určit pořadí.

Výsledky jednotlivých kategorií budou bezprostředně po vyhlášení zveřejněny na webových stránkách Kola pro život www.kolopro.cz. Výherci budou informování o výhře a způsobu jejího předání telefonicky, emailem, nebo písemně, a to nejpozději do 15. 10. 2016. Ceny budou předány v rámci Finálového večera Kolo pro život 2016.

Ceny lze vyzvednout i po slavnostním předání, avšak nejpozději do 31. prosince 2016 na adrese: Petr Čech Sport, s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 14078 Praha 4, po telefonické domluvě na tel.: 721719537, nebo po dohodě emailem: info@kolopro.cz. V opačném případě propadá výhra ve prospěch Organizátora. Předáním výhry výherci jsou splněny veškeré závazky Organizátora vůči výherci stanovené těmito pravidly. O předání a převzetí výhry bude sepsáno potvrzení, které je výherce povinen podepsat. Podepsání potvrzení o převzetí výhry soutěžícím je podmínkou získání výhry.


Ceny pro Finálovou hru seriálu Kolo pro život 2016:

Malá finálová hra:
16x Pánské nebo dámské hodinky Festina (varianta hodinek se řídí pohlavím výherce)

Velká finálová hra:
Kategorie dospělí
1. cena - osobní automobil Škoda Fabia Combi (verze Scout) věnovaná Českou spořitelnou

Kategorie děti a mládež
1. cena – věcná v hodnotě 30 000 Kč
Věcnou cenou se rozumí například elektronika, trenažér, jízdní kolo nebo zájezd.

V. Všeobecná ustanovení

Organizátor je oprávněn v případech zvláštního zřetele hodných změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu jejího trvání kdykoli v průběhu soutěže.

Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok a výhry nemohou být vyměněny za hotovost. Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírá vůči výherci žádná jiné závazky, než stanovené těmito pravidly a výherce nemá nárok na jakákoli jiná plnění ze strany Organizátora, než uvedená v těchto pravidlech. 

Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména na výherní listině v případě, že se stane výhercem, a s tím, že jeho jméno a příjmení nebo obrazové a zvukové záznamy týkající se jeho osoby nebo jeho projevu osobní povahy (fotografie, písmo, hlas) mohou být bezplatně použity pro reklamní a marketingové účely, zejména mohou být zveřejněny ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech, a to po dobu 2 let od ukončení soutěže. Účastník soutěže dále souhlasí se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Použití údajů je vymezené pouze rámcem a účelem soutěže. Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Ostatní vztahy, výslovně neupravené těmito pravidly, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Případné dotazy či připomínky týkající se soutěže budou soutěžícím zodpovězeny na emailové adrese info@kolopro.cz.

V Praze dne 1. 4. 2016

 

Clipboard01

 

 • GENERÁLNÍ PARTNER
  ceska sporitelna 300
 • HLAVNÍ PARTNEŘI
  kooperativa        SKODA 2D Standard Logo sRGB

 • GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
  ceska televize
 • HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
   mafra 2 radky   radio
 • PARTNEŘI


  specialized
  nutrend
  ghc genetics
  birell2
  symbio
  lawi2  
   rajecc
 • PARTNER ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

  zpmv
 • OFICIÁLNÍ PARTNER ČASOMÍRY

  Festina
 • OFICIÁLNÍ DODAVATELÉ CEN


  3f whirlpool muc off sportobchod kilpi allivictus
 • OFICIÁLNÍ DODAVATELÉ


  AGROFERT  CD CARGO Odkolek menu gold  costa tkf toitoi shocart
 • MEDIÁLNÍ PARTNEŘI


  kissradio   BEAT RADIO  velo ntbs cyklo turistika cykloserver Logo MBA oranz turistika
 • INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI


  msmt cus asociace kraju Czech