17. 10. 2018

Finálový večer přivítá návštěvníky v Centru pohybové medicíny Pavla Koláře

Představujeme vám nové dějiště Finálového večera Kolo pro život 2018. Slavnostní vyhlášení se letos uskuteční v moderním konferenčním prostoru COLUMNA v budově Centra pohybové medicíny Pavla Koláře.

Finálový večer přivítá návštěvníky v Centru pohybové medicíny Pavla Koláře

Centrum pohybové medicíny na Chodově tvoří unikátní a jedinečný koncept zdravotnického zařízení v České republice, kde se na stanovení diagnózy a určení optimální léčby podílejí přední čeští odborníci v jednotlivých oborech.

Smyslem a filozofií činnosti centra je poskytovat vysoce specializovanou, komplexní, vzájemně se doplňující a individuální péči na úrovni nejnovějších vědeckých poznatků.

Cílem práce lékařů a fyzioterapeutů je pak obnovení nebo normalizace pohybů tak, aby nedocházelo k přetěžování a bolestem pohybového systému. Ve fyzioterapii je zde využívána široká škála technik a metod, které respektují neurofyziologické principy lidského těla a pohybu. Tento obecný princip podrobně popisuje a vysvětluje koncept Dynamické neuromuskulární stabilizace, jejímž zakladatelem je Prof. Pavel Kolář, proděkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Pavel Kolář je zakladatelem Dynamické neuromuskulární stabilizace a autorem rozsáhlé odborné knihy Rehabilitace v klinické praxi. Publikoval přes 140 odborných článků v českých i zahraničních časopisech a jako spoluautor se podílel na řadě dalších odborných knih. Působí pedagogicky na českých i zahraničních univerzitách a je nositelem medaile za zásluhy za pedagogickou činnost a vědeckou činnost (2003) a za zásluhy v oblasti výchovy a vědy (2007). V roce 2009 byl vyhlášen učitelem roku 2. LF UK. Působí jako člen v řadě vědeckých společností. Profesor Kolář je známý svým velmi kladným vztahem ke sportu a sportovcům. Výrazných úspěchů dosahuje jako člen realizačních týmů české reprezentace (hokej, fotbal, atletika, tenis, atd.)

Centrum pohybové medicíny nabízí následující tyto odborné specializace:

 • Rehabilitační a fyzikální lékařství
 • Fyzioterapie
 • Ortopedie
 • Kardiologie
 • Tělovýchovné lékařství
 • Plicní lékařství
 • Neurologie
 • Imunologie
 • Revmatologie
 • Léčba bolesti
 • Gastroenterologie
 • Obezitologie a nutriční poradenství
 • Radiologie a zobrazovací metody
 • Fyzikální terapie (elektroléčba)
 • Akupunktura
 • Masáže
 • Fyziofitness – individuální i skupinové tréninky
 • Diagnostické metody
 • Dynamická magnetická rezonance
 • 3D Analýza páteře
 • Pedoscan (Analýza chůze a vyšetření nožní klenby)
 • Rentgenologické vyšetření
 • Diagnostické posilovací stroje DAVID (dynamometrické měření rozsahu síly a pohybu)
 • Zátěžová diagnostika
 • EMG a evokované potenciály, Sep Mep
 • Sonografie
 • Echokardiografické vyšetření
 • Cévní ultrazvuk Doppler
 • Celotělová pletysmografie (spirometrie)
 • 24 hodinové monitorování krevního tlaku a EKG

Pohybové potíže a bolesti mohou vzniknout z různých příčin. Základem úspěšné léčby je cílené komplexní vyšetření, které odhalí příčiny potíží, na jejichž základě se odvíjí průběh léčby. Vedle zobrazovacích metod je velmi důležité klinické vyšetření specializovaným lékařem. Vzájemné porovnání klinických vyšetření, laboratorních výsledků s výsledky zobrazovacích metod je zásadní pro stanovení individuální strategie léčby.

 

Generální partner

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

Partneři

Realizaci podporuje

Oficiální dodavatelé cen

Oficiální dodavatelé

Mediální partneři

Institucionální partneři

Kolo pro život - Podpora

Přečtěte si:

Nejčastěji kladené dotazy

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz?

 

Všechna práva vyhrazena. © Kolo pro život 2018.