Finálová hra Kolo pro život

Herní plán Finálové hry seriálu Kolo pro život 2017

I.
Organizátor

Organizátorem soutěže je Petr Čech Sport, a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO: 02862336, DIČ: CZ02862336 (dále jen „Organizátor“).
Finálová hra seriálu Kolo pro život 2017 (dále jen „soutěž“) probíhá v období od 1. 4. 2017 do 1. 10. 2017 včetně (dále jen „soutěžní období“).

II.
Účastníci soutěže a podmínky účasti

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba, která se řádně přihlásí na závod seriálu Kolo pro život 2017 přes registrační systém Sport pro život na www.kolopro.cz (dále jen „účastník“). Závody seriálu Kolo pro život se pro tento účel rozumí všechny závody a jejich jednotlivé trasy, které jsou zpracovány jednotným elektronickým systémem čipů a jejichž výsledky jsou uvedeny v oficiální výsledkové listině na www.kolopro.cz. Jedná se o následující závody a všechny jejich trasy:

Kolo pro život 2017
22.04.17 Trans Brdy České spořitelny Dobřichovice
29.04.17 Hustopeče AGROTEC Tour ŠKODA AUTO Hustopeče
13.05.17 Mladá Boleslav Tour ŠKODA AUTO Mladá Boleslav
20.05.17 Jestřebí Hory České spořitelny Úpice - Havlovice
03.06.17 Orlík Tour Kooperativy Vystrkov
17.06.17 Vrchlabí - Špindl Tour ŠKODA AUTO Vrchlabí
01.07.17 Bikemaraton Drásal České spořitelny Holešov
22.07.17 Praha - Karlštejn Tour České spořitelny Praha
29.07.17 Šumavský MTB Maraton České spořitelny Zadov
12.08.17 Karlovarský AM bikemaraton České spořitelny Karlovy Vary
19.08.17 Manitou Železné hory České spořitelny Chrudim
02.09.17 Plzeňská MTB 50 Kooperativy Plzeň
09.09.17 Znojmo Burčák Tour Kooperativy Znojmo
23.09.17 Oderská Mlýnice České spořitelny Klokočůvek u Oder
30.09. - 1.10.2017 Vysočina Arena Tour České spořitelny Nové Město na Moravě

Řádně přihlásí, se rozumí přihlášení přes oficiální registrační systém Sport pro život a udělení statusu "Zaplaceno". V případě současného přihlášení na více tras v jednom závodě získá účastník pouze jednu možnost tipování. V rámci jednoho závodu má účastník možnost tipovat do Finálové hry (dále jen FH).
Pro Finálovou hru soutěže seriálu Kolo pro život 2017 jsou vypsány následující kategorie:
Kategorie dospělí (18 a více let)
Kategorie děti a mládež (0 - 17 let)

III.
Pravidla a termín soutěže

Pravidla soutěže:
Účastníkem soutěže FH se stává každý, kdo se zaregistruje a řádně přihlásí na závod. Současně při přihlášení na závod zadá tip na soutěžní otázku.

Soutěžní otázka Finálové hry Kolo pro život 2017 zní:

„Jaký celkový počet závodníků se přihlásí prostřednictvím online registrace a na prezenci v místě konání do všech vypsaných závodů v rámci poslední akce seriálu Kolo pro život 2017 – Vysočina Arena Tour České spořitelny, konané ve dnech 30. 9. – 1. 10. 2017 v Novém Městě na Moravě ve Vysočina Areně?“

Závody v rámci KPŽ - Vysočina Arena Tour České spořitelny 30. 9.- 1. 10. 2017 se míní závody na trase B, C, D (Fitness jízda), ČT:D Junior Trophy, ČT:D Junior Trophy Maraton, závod Gravel Bike.

Tipování bude probíhat za následujících podmínek:
Součástí přihlašovacího procesu na závody seriálu Kolo pro život je tipovací formulář FH. Po zadání tipu a potvrzení platby, se závodník automaticky stává účastníkem soutěže. Po oficiálním oznámení výsledku Finálové hry (nejpozději 3 dny po konání akce) budou vítězové zveřejněni a informováni. V případě shodných tipů rozhoduje datum a čas registrace účastníka na závod. Tipování je možné kdykoliv v době otevřeného registračního systému Sport pro život na www.kolopro.cz na konkrétní závod seriálu Kolo pro život 2017.

IV.
Vyhodnocení soutěže a ceny

Vítěze FH určí akce konaná ve Vysočina Areně v Novém Městě na Moravě 30. 9. - 1. 10. 2017, oficiálně budou vítězové zveřejněni do 3 pracovních dnů, po ověření výsledků. V případě, že se objeví dva stejné tipy, bude rozhodovat dřívější datum a čas vložení odpovědi / registrace. Budou-li shodné tipy, datum i čas odeslání, a bude tak nutné rozhodnout o udělení cen mezi více finalistů, bude položena rozhodující doplňující otázka těm finalistům, mezi kterými bude nutné určit pořadí.

Výsledky jednotlivých kategorií budou bezprostředně po vyhlášení zveřejněny na webových stránkách Kola pro život www.kolopro.cz. Výherci budou informování o výhře a způsobu jejího předání telefonicky, emailem, nebo písemně, a to nejpozději do 15. 10. 2017. Ceny budou předány v rámci Finálového večera Kolo pro život 2017.

Ceny lze vyzvednout i po slavnostním předání, avšak nejpozději do 31. prosince 2017 na adrese: Petr Čech Sport, a.s., Hvězdova 1716/2b, 14078 Praha 4, po telefonické domluvě na tel.: 721719537, nebo po dohodě emailem: info@kolopro.cz. V opačném případě propadá výhra ve prospěch Organizátora. Předáním výhry výherci jsou splněny veškeré závazky Organizátora vůči výherci stanovené těmito pravidly. O předání a převzetí výhry bude sepsáno potvrzení, které je výherce povinen podepsat. Podepsání potvrzení o převzetí výhry soutěžícím je podmínkou získání výhry.

Ceny pro Finálovou hru seriálu Kolo pro život 2017:
Kategorie dospělí
1. cena - osobní automobil Škoda Rapid Monte Carlo věnovaná Českou spořitelnou
2. cena a 3. cena – celoroční startovné na sezónu KPŽ 2018 + hodnotná věcná cena nebo poukaz na zboží
Kategorie děti a mládež
1. cena – dětská vkladní knížka České spořitelny s počátečním vkladem 30.000 Kč
2. cena a 3. cena – celoroční startovné na sezónu KPŽ 2018 + hodnotná věcná cena nebo poukaz na zboží

V.
Všeobecná ustanovení

Organizátor je oprávněn v případech zvláštního zřetele hodných změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu jejího trvání kdykoli v průběhu soutěže.

Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok a výhry nemohou být vyměněny za hotovost. Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírá vůči výherci žádná jiné závazky, než stanovené těmito pravidly a výherce nemá nárok na jakákoli jiná plnění ze strany Organizátora, než uvedená v těchto pravidlech.

Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména na výherní listině v případě, že se stane výhercem, a s tím, že jeho jméno a příjmení nebo obrazové a zvukové záznamy týkající se jeho osoby nebo jeho projevu osobní povahy (fotografie, písmo, hlas) mohou být bezplatně použity pro reklamní a marketingové účely, zejména mohou být zveřejněny ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech, a to po dobu 2 let od ukončení soutěže. Účastník soutěže dále souhlasí se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Použití údajů je vymezené pouze rámcem a účelem soutěže. Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Ostatní vztahy, výslovně neupravené těmito pravidly, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Případné dotazy či připomínky týkající se soutěže budou soutěžícím zodpovězeny na emailové adrese info@kolopro.cz.

V Praze dne 1. 4. 2017

 • GENERÁLNÍ PARTNER
  CS n RGB
 • HLAVNÍ PARTNEŘI
  kooperativa        SKODA 2D Standard Logo sRGB

 • GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
  ceska televize
 • HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
   mafra 2 radky   radio
 • PARTNEŘI

  specialized
  nutrend
  STRABAG teams work
  ghc genetics
  Birell 2017
  lawi2  
   rajecc
 • PARTNER ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

  zpmv
 • OFICIÁLNÍ PARTNER ČASOMÍRY

  Festina
 • OFICIÁLNÍ DODAVATELÉ CEN

  3f whirlpool Mucoff Halbich sportobchod kilpi allivictus LOAP
 • OFICIÁLNÍ DODAVATELÉ


  AGROFERT CD CARGO Odkolek menu gold  costa Symbio 2017 tkf toitoi
 • MEDIÁLNÍ PARTNEŘI


  ntbs logo velo iVelo logo modre cyklo turistika cykloserver turistika
 • INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI


  msmt cus CeskoJede MO ACR MMMR
 • PARTNER ZÁVODU

  VLS 2017