Finálová hra Kolo pro život

 

Celoroční tipovací soutěž pro všechny registrované účastníky seriálu KPŽ

Jste hraví? Jste soutěživí? Tak přesně pro vás je tady opět Finálová hra Kolo pro život 2018! Zúčastnit se může každý. Stačí se postavit na start některého z dílů seriálu KPŽ a odpovědět na soutěžní otázku, která je součástí registračního formuláře k závodu. Stačí jediná akce, ale čím víc závodů, tím více možností tipů a o to větší šance vyhrát hlavní cenu Finálové hry KPŽ. A co je hlavní cenou? Osobní automobil Škoda od České spořitelny!

Herní plán Finálové hry seriálu Kolo pro život 2018

Organizátor

Organizátorem soutěže je Petr Čech Sport, a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO: 02862336, DIČ: CZ02862336 (dále jen „Organizátor“). Finálová hra seriálu Kolo pro život 2018 (dále jen „soutěž“) probíhá v období od spuštění online registračního systému, do jeho uzavření v roce 218 (dále jen „soutěžní období“).

Účastníci soutěže a podmínky účasti

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba, která se řádně přihlásí na závod seriálu Kolo pro život 2018 přes registrační systém Sport pro život na www.kolopro.cz (dále jen „účastník“). Závody seriálu Kolo pro život se pro tento účel rozumí všechny závody a jejich jednotlivé trasy, které jsou zpracovány jednotným elektronickým systémem čipů a jejichž výsledky jsou uvedeny v oficiální výsledkové listině na www.kolopro.cz v roce 2018.

Řádně přihlásí, se rozumí přihlášení přes oficiální registrační systém Sport pro život a udělení statusu "Zaplaceno". V případě současného přihlášení na více tras v jednom závodě získá účastník pouze jednu možnost tipování. V rámci jednoho závodu má účastník možnost tipovat do Finálové hry (dále jen „FH”).

Pro Finálovou hru soutěže seriálu Kolo pro život 2018 jsou vypsány následující kategorie:

  • Kategorie dospělí (18 a více let)
  • Kategorie děti a mládež (0 - 17 let)

Pravidla a termín soutěže

Pravidla soutěže:

Účastníkem soutěže FH se stává každý, kdo se zaregistruje a řádně přihlásí na závod. Současně při přihlášení na závod zadá tip na soutěžní otázku.

Soutěžní otázka Finálové hry Kolo pro život 2018 zní: Kolik ujedou závodnice (účastníci závodů ženského pohlaví) kilometrů při závěrečné seriálové akci Ralsko MTB Tour České spořitelny (29. 9. 2018, Ralsko). Mezi závodnice se započítají pouze ty účastnice, které řádně odstartují a dojedou do cíle v časovém limitu stanoveném pro  všechny ženské kategorie vypsané pro tyto závodní trasy: trasa B, trasa C, Junior Trophy Marathon (JTM). Počet km jednotlivých tras pro účel soutěže se rozumí: trasa B 59 km, trasa C 35 km, trasa JTM 25 km. Mezi závodnice na trase JTM se nezapočítává jejich případný doprovod“. 

Kategorie závodnic, jejichž ujeté kilometry se budou do Finálové hry Kolo pro život 2018 započítávat jsou:

Trasa B – Z17-22, Z23-29, Z30-39, Z40-49, Z50+

Trasa C – Z14-16, Z17-29, Z30-39, Z40-49, Z50+

Junior Trophy Marathon – Z8-9, Z10-11, Z12-13, Z14-16

Závodnice, které poruší závažným způsobem pravidla Kolo pro život a budou pro toto porušení ze závodu diskvalifikovány, se nebudou do Finálové hry Kolo pro život 2018 započítávat.

Tipování bude probíhat za následujících podmínek:

Součástí přihlašovacího procesu na závody seriálu Kolo pro život je tipovací formulář FH. Po zadání tipu a potvrzení platby, se závodník automaticky stává účastníkem soutěže. Po oficiálním oznámení výsledku Finálové hry (nejpozději 3 dny po konání akce) budou vítězové zveřejněni a informováni. V případě shodných tipů rozhoduje datum a čas registrace účastníka na závod. Tipování je možné kdykoliv v době otevřeného registračního systému Sport pro život na www.kolopro.cz na konkrétní závod seriálu Kolo pro život 2018.

Vyhodnocení soutěže a ceny

Oficiálně budou vítězové zveřejněni nejpozději do 15. 10. 2018 , po ověření výsledků. V případě, že se objeví dva stejné tipy, bude rozhodovat dřívější datum a čas vložení odpovědi / registrace. Budou-li shodné tipy, datum i čas odeslání, a bude tak nutné rozhodnout o udělení cen mezi více finalistů, bude položena rozhodující doplňující otázka těm finalistům, mezi kterými bude nutné určit pořadí.

Výsledky jednotlivých kategorií budou bezprostředně po vyhlášení zveřejněny na webových stránkách Kola pro život www.kolopro.cz. Výherci budou informování o výhře a způsobu jejího předání telefonicky, emailem, nebo písemně, a to nejpozději do 18. 10. 2018. Ceny budou předány v rámci Finálového večera Kolo pro život 2018.

Ceny lze vyzvednout i po slavnostním předání, avšak nejpozději do 31. prosince 2018 na adrese: Petr Čech Sport, a.s., Hvězdova 1716/2b, 14078 Praha 4, po telefonické domluvě na tel.: 721719537, nebo po dohodě emailem: info@kolopro.cz. V opačném případě propadá výhra ve prospěch Organizátora. Předáním výhry výherci jsou splněny veškeré závazky Organizátora vůči výherci stanovené těmito pravidly. O předání a převzetí výhry bude sepsáno potvrzení, které je výherce povinen podepsat. Podepsání potvrzení o převzetí výhry soutěžícím je podmínkou získání výhry.

Ceny pro Finálovou hru seriálu Kolo pro život 2018: 

Kategorie dospělí

  • 1. cena – osobní automobil ŠKODA věnovaný Českou spořitelnou

Kategorie děti a mládež

  • 1. cena – poukázka na cyklistické zboží Specialized v hodnotě 30 000 Kč

Všeobecná ustanovení

Organizátor je oprávněn v případech zvláštního zřetele hodných změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu jejího trvání kdykoli v průběhu soutěže.

Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok a výhry nemohou být vyměněny za hotovost. Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírá vůči výherci žádná jiné závazky, než stanovené těmito pravidly a výherce nemá nárok na jakákoli jiná plnění ze strany Organizátora, než uvedená v těchto pravidlech.

Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména na výherní listině v případě, že se stane výhercem, a s tím, že jeho jméno a příjmení nebo obrazové a zvukové záznamy týkající se jeho osoby nebo jeho projevu osobní povahy (fotografie, písmo, hlas) mohou být bezplatně použity pro reklamní a marketingové účely, zejména mohou být zveřejněny ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech, a to po dobu 2 let od ukončení soutěže. Účastník soutěže dále souhlasí se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Použití údajů je vymezené pouze rámcem a účelem soutěže. Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Ostatní vztahy, výslovně neupravené těmito pravidly, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Případné dotazy či připomínky týkající se soutěže budou soutěžícím zodpovězeny na emailové adrese info@kolopro.cz.

V Praze dne 1. 3. 2018

Generální partner

Hlavní partner

Generální mediální partner

Hlavní mediální partner

Partneři

Realizaci podporuje

Partner záchranného systému

Oficiální dodavatelé cen

Oficiální dodavatelé

Mediální partneři

Institucionální partneři

Kolo pro život - Podpora

Přečtěte si:

Nejčastěji kladené dotazy

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz?

 

Všechna práva vyhrazena. © Kolo pro život 2018.