1.9.2019
Vinařice pod zámkem

LAWI TOUR CLASSIC

Již 9. ročník silničního závodu s prašnými sektory. Právě prašné sektory na tomto závodě vybízejí k použití gravel biku. To je důvod, proč čtvrtým rokem vyhlašujeme mimo jiné i kategorii Gravel Trophy!

Pozor! Jedná se o partnerský závod seriálu Kolo pro život 2019. Závod se nezapočítává do individuální a týmové soutěže Prestige Trophy 2019.

Další akce KPŽ

Kompletní přehled akcí

Program

Závody

Přihlásit se lze pouze přes stránky pořadatele www.lawitour.cz a www.kolopro.cz

 

Typ závodu: Silniční závod s prašnými sektory.
Místo prezentace: Označené místo v obci Vinařice u Dobrovic
Místo startu závodu: Slavnostní start Vinařice u bazénku
Čas startu závodu: V 10:30, jeden balík, všechny kategorie!
Místo cíle závodu: Vinařice pod zámkem
Trasa závodu: V případě výrazné nepřízně počasí si pořadatel vyhrazuje právo na úpravu trati.
Startovní čísla: Startovní čísla UAC, příchozí obdrží čísla za zálohu 100,– Kč

Kategorie: A (muži 19–29 let), B (muži 30–39 let), C (muži 40–49 let), D (muži 50–59 let), E (muži 60+), J (junioři 15–18 let), H (juniorky 15–18 let), Ženy do 39 (ženy 19–39 let), Ženy 40+ (ženy nad 40 let), GT (GRAVEL TROPHY)

GRAVEL TROPHY: !!! Platné pouze pro kategorii GRAVEL TROPHY !!! Start je povolen pouze na gravel biku nebo cyklokrosovém kole se silničními řidítky a minimální šířkou pneu 32 mm. Povoleny jsou ráfkové i kotoučové brzdy. Účastníci kategorie GT se mohou registrovat klasicky on-line na webu závodu, protože budou hodnoceni i v celkové klasifikaci LAWI TOUR. V den konání závodu se musejí v kanceláři osobně přihlásit i do kategorie GT, bez dalšího poplatku.

Doporučení a popis chování v rámci závodu: Závod je povolen a uspořádán za plného silničního provozu! Na křižovatkách budou označení pořadatelé!

Účastníci musí dodržovat pravidla silničního provozu, zejména dodržovat jízdu při pravém okraji vozovky, v nepřehledných úsecích, zejména ve sjezdech doporučujeme nezávodit. Každý bude před závodem poučen a toto potvrdí podpisem při prezentaci! 
Rádi bychom zdůraznili nutnost striktního dodržování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda způsobená cyklistou může mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání cyklistických závodů. Případné kolize během závodu hlaste na kontaktní telefon ředitele závodu uvedený v propozicích.

Čas vyhlášení: 30-45 minut po dojezdu posledního závodníka do cíle závodu
Vyhlášení: 1., 2. a 3. místo v kategorii A, B, C, D, E, H, J, Z a GT

Doprovodná Vozidla:

Řidič doprovodného vozidla musí osobně u prezentace nahlásit svou totožnost (OP) a SPZ vozidla. Řidič zaplatí zálohu 100,–Kč, proti které obdrží označené vozidla (2 kusy), které je povinen vylepit viditelně na vnitřní stranu předního a zadního skla. Po skončení závodu bude záloha vrácena proti vrácenému označení (2 kusy). Řidič musí při závodě dodržovat pravidla podrobně popsaná v Soutěžním řádu UAC. Neoznačená doprovodná vozidla jsou zakázána!!

Organizační doplněk:

Závodník, který závod nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit buď v cíli časoměřičům, v koridoru, případně nejdéle do 24 hod řediteli závodu SMS zprávou. Příchozí závodníci mohou tuto skutečnost ohlásit při vracení startovního čísla v místě presentace. Reklamace výsledků je nutné podat nejdéle do 1 týdne po uveřejnění výsledků na www.uac.cz přímo řediteli závodu buď telefonicky, nebo na e-mail.

Různé:

Všichni účastníci musí dodržovat Stanovy a Soutěžní řád UAC 2016

 

 • V rámci podpisu Startovní listiny se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se závod jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené
 • Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů
 • Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené
 • Všichni závodníci jsou povinni předložit při prezentaci svou platnou licenci
 • Účastníci startují na vlastní nebezpečí
 • Účastníkům je doporučeno aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění
 • Cyklistické přilby jsou POVINNÉ
 • V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)
 • Zákaz časovkářských řidítek a nástavců
 • Zákaz použití „baťůžků“ typu camelback
 • Všem vyhlášeným doporučujeme zúčastnit se slavnostního vyhlášení a předání cen
 • V případě, že se nemůžete slavnostního vyhlášení zúčastnit, oznamte tuto skutečnost pořadateli závodu před zahájením slavnostního vyhlášení
 • Ceny, které si nejlepší v rámci slavnostního vyhlášení nepřevezmou, propadají pořadateli závodu
Pořadí:

Kategorií balíků A, B a balíků C, D a E+J+Ž bude určeno NA ZÁKLADĚ POŘÁDÍ V KORIDORU, který bude za prostorem vyznačen kužely, a do kterého se závodníci zařadí dle projetí cílem. Závodník vyčká zapsání svého čísla POŘADETELEM a poté prostor koridoru opustí, tak aby mohlo zapsání dalších startovních čísel plynule pokračovat a aby nebránil dalším závodníkům, pořadatelům ani silničnímu provozu. (VŠE VIZ INFORMACE PŘED ZÁVODEM V PROSTORU STARTU!)

Trasy

Family jízda

Trasy

Dětské závody

Trasy

Půjč si TOP kolo! V půjčovně Kolo pro život.

Služby

Praktické informace

Kontakty

 

 

Pořadatel závodu LAWI sport, s.r.o.
Ředitel závodu, sekretář závodu Radek Beneš, Jaroslav Malý
Telefon na ředitele, sekretáře závodu R.Beneš 603 819 328, sekretář: 777 323 059
E-mail na ředitele a sekretáře závodu beny.x@seznam.czjmaly@lawi.cz

Další informace

PARTNEŘI PRO TENTO ZÁVOD

Fotogalerie

Kolo pro život - Podpora

Přečtěte si:

Nejčastěji kladené dotazy

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz?

 

Všechna práva vyhrazena. © Kolo pro život 2018.