Pravidla seriálu Kolo pro život 2018

Kompletní aktuální znění pravidel letošního ročníku včetně bodovací tabulky

Obsah

1. Seriál Kolo pro život (KPŽ)

     1.1. Termínová listina KPŽ

     1.2. Vyplnění přihlášek a registrace

     1.3. Věkové kategorie závodníků v seriálu KPŽ 2018

     1.4. Řazení na startu a start

     1.5. Výpočet průměrného bodové hodnocení

     1.6. Vyhlášení vítězů na jednotlivých závodech KPŽ

     1.7. Občerstvovací a technické zóny

          1.7.1. Občerstvovací zóny

          1.7.2. Technické zóny

          1.7.3. Vybavení závodníků

     1.8. Porušení pravidel seriálu KPŽ, podání protestu a etický kodex

          1.8.1. Závodník porušuje pravidla

          1.8.2. Etický kodex

          1.8.3. Podání protestu.7

2. Sportovní soutěže v rámci seriálu KPŽ – Prestige Trophy 2018

     2.1. Prestige Trophy Maraton 2018

     2.2. Team Prestige Trophy 2018

          2.2.1. Team Prestige Trophy Race

          2.2.2. Team Prestige Trophy Hobby

     2.3. Soutěž zaměstnanců FS České spořitelny

     2.4. Pravidla bodování soutěží Prestige Trophy 2018

          2.4.1. Kategorie Prestige Trophy

     2.5. Hodnocení soutěží Prestige Trophy 2018

     2.6. Vyhlášení Prestige Trophy 2018

     2.7. Podání protestu proti pořadí v Prestige Trophy 2018

3. Trasa D – Fitness jízda

     3.1. Rodinné teamy

4. Junior Trophy (JT)

     4.1. Bodování JT

     4.2. Řazení na startu JT

     4.3. Systém startů a měření JT

     4.4. Vyhlášení JT

     4.5. Podání protestu proti pořadí v Junior Trophy 2018 

5. Junior Trophy Marathon (JTM)

6. Gravel Bike

 

1. Seriál Kolo pro život (KPŽ) 

1.1. Termínová listina KPŽ

Datum Název závodu Trasa
21.4.2018 ČT Trans Brdy B ● C ● D● JT
28.4.2018 Hustopeče AGROTEC Tour ŠKODA AUTO B ● C ● D ● JTM
12.5.2018 Mladá Boleslav Tour ŠKODA AUTO B ● C ● D
26.5.2018  Orlík Tour Kooperativy B ● C ● D ● JT● JTM
16.6.2018 Karlovarský AM bikemaraton České spořitelny B ● C ● D● JT
23.6.2018 Vrchlabí - Špindl Tour ŠKODA AUTO B ● C ● D● JT
30. 6.-1.7.2018 Bikemaraton Drásal České spořitelny A ● B ● C ● D● JT ● JTM
21.7.2018 Praha - Karlštejn Tour České spořitelny B ● C ● D● JT
4.8.2018 Šumavský MTB maraton České spořitelny B ● C ● D v● JTM
11. - 12. 8.2018 Vysočina Arena Tour České spořitelny B ● C ● D ● JT● JTM
18.8.2018 Manitou Železné hory České spořitelny B ● C ● D● JT
1.9.2018 Plzeňská MTB 50 Kooperativy B ● C ● D ● JT● JTM
8.9.2018 Znojmo Burčák Tour Kooperativy B ● C ● JT● D
22.9.2018 Oderská Mlýnice České spořitelny B ● C ● D ● JT● JTM
29.9.2018 Ralsko MTB Tour České spořitelny B ● C ● D ● JT● JTM

Partnerské závody 2018

Datum Název závodu Trasa
19.5.2018 Apache Jestřebí Hory A ● B ● C
30.6.2018 Force Obr Drásal O
30. 6.-1.7.2018 GravelBlinduro Česká Kanada GB
14.7.2018 Salzkammergut Trophy  
12.8.2018 GravelBlinduro Vysočina Arena GB

 1.2. Vyplnění přihlášek a registrace

Přihlašování na závod probíhá pomocí registračního systému (RS) na www.kolopro.cz. Dále v místě závodu pomocí jednotného přihlašovacího formuláře.  

Každý účastník je odpovědný za správné a úplné vyplnění údajů v RS a písemné přihlášky na prezenci v místě závodu. Za nezletilé dítě tuto správnost stvrzuje na místě svým podpisem zákonný zástupce.

V případě, že jsou závodníkovy osobní údaje již v RS, je nutné vyplnit i přidělené číslo registrace. Pokud si tyto údaje závodník nepamatuje, lze kontaktovat přímo pořadatele KPŽ (info@kolopro.cz). Na jednotlivých závodech lze  tuto informaci získat na prezenci, nebo Info Pointu.

V případě špatně nebo neúplně vyplněné přihlášky se startující vystavuje riziku, že jeho výsledek nebude započítán.

Závodník je dále povinen ověřit si, že není v RS registrován duplicitně. Pokud zjistí, že ano, je nutné co nejdříve kontaktovat pořadatele KPŽ.

V případě vzniku špatně zapsaného výsledku z výše uvedených důvodů, nese plnou zodpovědnost závodník a reklamaci nelze uplatnit. 

Závodník startuje vždy na vlastní nebezpečí. Závody se jedou za plného silničního provozu a proto je účastník povinen dodržovat pravidla silničního provozu a dbát pokynů pořadatele.

Závodník by měl před závodem znát svůj aktuální zdravotní stav a podrobit se odbornému vyšetření sportovním lékařem. Doporučujeme uzavření úrazového pojištění.

Přehlašovaní na jinou trať v den závodu je možné pouze se souhlasem delegovaného zástupce KPŽ / rozhodčího, a to za poplatek 100 Kč. Přehlášení může být bez udání důvodu zamítnuto.

1.3. Věkové kategorie závodníků v seriálu KPŽ 2018

Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující dosažení stanoveného věku v příslušném kalendářním roce bez ohledu na den a měsíc narození.Kategorie na jednotlivých trasách se mohou lišit. Během sezóny nelze měnit ročník ani kategorii. V případě, že závodník získá licenci Elite během sezóny 2018 a doposud startoval v jiné kategorii, je povinen tuto skutečnost neprodleně změnit ve svém profilu. Na základě této změny se závodníkovi nebudou počítat body do PT a body budou odebrány i zpětně.

V případě, že si závodník není jistý, do které kategorie náleží, je povinen kontaktovat pořadatele seriálu. Stejně tak pokud závodník zjistí, že je v den závodu zařazen a hodnocen ve špatné kategorii, je povinen tuto skutečnost nahlásit v Info Pointu, nebo sportovnímu řediteli seriálu, který mu příslušnou kategorii přidělí.

Do kategorie ELITE patří: Muži, kteří jsou držiteli licence ČSC Elite 23 a více let. Tyto kategorie jsou blíže popsány v pravidlech ČSC. Do kategorie Elite se může dobrovolně přihlásit závodník i z jiné kategorie, který dle pravidel do této kategorie nepatří. 

U kategorií DOM/DOZ a M/Z0-5 se nevyhlašuje pořadí.

Trasa O    
Kat. Popis  Ročník
M18-29 muži 18-29 let 2000 – 1989
M30-39 muži 30-39 let 1988 – 1979
M40-49 muži 40-49 let 1978 – 1969
M50+ muži nad 50 let 1968 a starší
Z18-29 ženy 18-29 let 2000 – 1989
Z30-39 ženy 30-39 let 1988 – 1979
Z40+ ženy nad 40 let 1978 a starší

 

Trasa A    
Kat. Popis Ročník
ELITE muži Elite* 1995 a více
M17-29 muži 17-29 let 2001 – 1989
M30-39 muži 30-39 let 1988 – 1979
M40-49 muži 40-49 let 1978 – 1969
M50-59 muži 50-59 let 1968 – 1959
M60+ muži nad 60 let 1958 a starší
Z17-29 ženy 17-29 let 2001 – 1989
Z30-39 ženy 30-39 let 1987 – 1978
Z40+ ženy nad 40 let 1978 a starší

 

Trasa B    
Kat. Popis Ročník
ELITE muži Elite* 1995 a více
M17-22 muži 17-22 let 2001 – 1996
M23-29 muži 23-29 let 1995 – 1989
M30-39 muži 30-39 let 1988 – 1979
M40-49 muži 40-49 let 1978 – 1969
M50-59 muži 40-49 let 1968 – 1959
M60+ muži nad 60 1958 a starší
Z17-22 ženy 17-22 let 2001 – 1996
Z23-29 ženy 23-29 let 1995 – 1989
Z30-39 ženy 30-39 let 1988 – 1979
Z40-49 ženy 40-49 let 1978 – 1969
Z50+ ženy nad 50 1968 a starší

 

Trasa C    
Kat. Popis Ročník
M14-16 kadeti 14-16 let 2002 – 2004
M17-29 muži 17-29 let 2001 – 1989
M30-39 muži 30-39 let 1988 – 1979
M40-49 muži 40-49 let 1978 – 1969
M50-59 muži 50-59 let 1968 – 1959
M60+ muži nad 60 1958 a starší
Z14-16 kadetky 14-16 let 2002 – 2004
Z17-29 ženy 17-29 let 2001 – 1989
Z30-39 ženy 30-39 let 1988 – 1979
Z40-49 ženy 40-49 let 1978 – 1969
Z50+ ženy nad 50 1968 a starší

 

Junior Trophy Marathon    
Kat. Popis Ročník
M8-9 žáci 8-9 let 2010 – 2009
M10-11 žáci 10-11 let 2008 – 2007
M12-13 žáci 12-13 let 2006 – 2005
M14-16 kadeti 14-16 let 2004 – 2002
Z8-9 žákyně 8-9 let 2010 – 2009
Z10-11 žákyně 10-11 let 2008 – 2007
Z12-13 žákyně 12-13 let 2006 – 2005
Z14-16 kadetky 14-16 let 2004 – 2002

 

Junior Trophy    
Kat. Popis Ročník
DOM dětská odrážedla kluci 2014 a mladší
M0-5 kluci do 5 let 2013 a mladší
M6-7 žáci 6-7 let 2012 – 2011
M8-9 žáci 8-9 let 2010 – 2009
M10-11 žáci 10-11 let 2008 – 2007
M12-13 žáci 12-13 let 2006 – 2005
DOZ dětská odrážedla holky 2014 a mladší
Z0-5 holky do 5 let 2013 a mladší
Z6-7 žákyně 6-7 let 2012 – 2011
Z8-9 žákyně 8-9 let 2010 – 2009
Z10-11 žákyně 10-11 let 2008 – 2007
Z12-13 žákyně 12-13 let 2006 – 2005

 

Gravel Bike    
Kat. Popis Ročník
M17-39 muži 17-39 let 2001 – 1979
M40+ muži nad 40 let 1978 a starší
Z17-39 ženy 17-39 let 2001 – 1979
Z40+ ženy nad 40 let 1978 a starší

* Pouze v závodě Bikemaraton Drásal je kategorie Elite vypsaná pro trasu A.

1.4. Řazení na startu a start

Systém sám seřadí přihlášené závodníky podle průměrného bodového hodnocení viz bod 1.5. Závodníkům následně přidělí startovní čísla. Hodnota přiděleného čísla zároveň informuje závodníky a pořadatele o zařazení účastníka do konkrétního startovního bloku.

Startovní bloky jsou jasně a viditelně oddělené. Vstup do nich hlídají pořadatelé závodu, případně ověřují informace dle startovní listiny. Závodníci do tohoto prostoru vstupují a řadí se v libovolném pořadí. Pro vstup používají výhradně místa k tomu určená.

Vstup do startovního bloku se uzavírá 5 minut před startem. Závodník, který se nedostaví včas do příslušného bloku, automaticky startuje z posledního bloku číslo 7. 1 minutu před startem se odstraní zábrany mezi koridory a vytvoří se jeden startovní blok.

Průměrné bodové hodnocení bude pravidelně aktualizováno na www.kolopro.cz.

Bloky trasy B / C / A / O Startovní  čísla
1 Blok xxx 1 - xx 50
2 Blok xx 51 - x 100
3 Blok x 101 - x 199
4 Blok x 200 - x 299
5 Blok x 300 - x 399
6 Blok x 400 - x 499
7 Blok x 500 a více

 

Trasa Startovní  čísla
Trasa B B 1 - 1999
Trasa C C 2001 - 2999
Trasa D D 3001 - 3899
Trasa D - doprovod D 3900 - 3999
Trasa A A 4001 - 4999
Trasa O O 5001 - 5999
Trasa JT JT 6001 - 6999
Trasa JTM M 7001 - 7999
Trasa GB GB 8001 - 8999

 

Závodníci na trase D - Fitness jízdy mají jeden startovní koridor.

Závodníci Junior Trophy Marathon se řadí do koridoru před účastníky Fitness jízdy. Následuje koridor pro doprovod JTM. Pokud není řečeno jinak, jedou po trase D.

Startovní čísla A 4151-4199, B 151-199, C 2181-2199 slouží pořadateli a organizátorovi projektu k přidělení tzv. divoké karty (DK). Ti DK rozdělují podle vlastního uvážení. O DK lze zažádat u pořadatele KPŽ, a to nejpozději 10 dní před konáním závodu formou emailu na info@kolopro.cz. Všechna čísla nemusí být obsazena! Automatický nárok na DK mají pouze předem přihlášení závodníci kategorie Elite. A to v případě, že tito závodníci nebudou ve startovní listině mezi prvními 150 podle průměrného bodového hodnocení na dané trase.

V rámci soutěže Prestige Trophyna trase A a B, mají nárok na druhý blok první tři průběžně hodnocení muži z každé kategorie. Nárok na třetí blok mají první tři průběžně hodnocené ženy z každé kategorie. Na trase C na 1 blok první tři kadeti a na druhý blok první tři kadetky v průběžném pořadí. Těmto závodníkům bude na základě tohoto pravidla, při sestavování startovní listiny přiděleno startovní číslo odpovídající danému bloku.

Průběžně vedoucí muž a žena v absolutním pořadí PT, startují s číslem, které je barevně odlišeno od ostatních závodníků. Vedoucímu muži v absolutním pořadí je vždy přiděleno číslo 1.Vedoucí žena v absolutním pořadí má vždy přiděleno číslo 51. Toto platí pouze v případě, že se závodník přihlásí tzv. předem přes registrační systém KPŽ.

Sportovní ředitel seriálu nebo rozhodčí má výjimečných případech právo zařadit závodníka do bloku, který neodpovídá jeho startovnímu číslu. Stejně tak má právo přidělit startovní číslo, které neodpovídá jeho výkonnosti.

Start závodů KPŽ je hromadný; tj. všichni jezdci startují na dané trati ve stejném čase.

Na vybraných závodech se startuje pomocí tzv. vln. Jde o rozdělení závodníků do skupin podle startovních čísel, které startují po sobě v časovém intervalu. V propozicích jednotlivých závodů budou vlny upřesněny s ohledem na místní podmínky a možnosti. O vlnách může pořadatel rozhodnout i v den konání závodu.

Všechny závody Kola pro život začínají slavnostním startem za zaváděcím automobilem. Ostrý start začíná ve chvíli, kdy jej ze zaváděcího automobilu odmává startér praporem s logem seriálu KPŽ. V tu chvíli zaváděcí automobil zrychlí nebo sjede v bezpečném místě z trasy závodu tak, aby nepředstavoval překážku pro závodníky v ostrém závodu.

Předjetí zaváděcího automobilu nebo jakýkoli kontakt se zaváděcím automobilem v době před odmáváním ostrého startu se trestá okamžitou diskvalifikací.

Pořadatel seriálu si vyhrazuje právo na případné změny systému řazení.

1.5. Výpočet průměrného bodové hodnocení

Průměrné bodové hodnocení, sloužící k řazení na startu, vychází z bodů získaných v rámci soutěže Prestige Trophy. Bodovým ziskem se rozumí bodový zisk po násobení koeficientem obtížnosti tratě. U trasy C je koeficient 0,3.

a) výpočet při prvním startu závodníka v roce 2018

V prvním závodě, na který se účastník přihlásí, se bude závodníkovi počítat průměrný bodový zisk z 3 nejlépe odjetých závodů v roce 2017. V případě, že odjel 2 závody, průměrný bodový zisk ze dvou. V případě jednoho odjetého závodu, výsledek z jednoho závodu. 

b) výpočet po odjetí 1. závodu v roce 2018

1 závod odjetý = prům. bod. zisk 2017 + bod. zisk z 1. závodu 2017 děleno 2 (dále jen / 2)

2 závody odjeté = prům. bod. zisk 2017 + bod. zisk z 1. závodu + bod. zisk z 2. závodu / 3

více jak 2 závody odjeté = systém vybere z odjetých závodů 2018 a prům. bod. zisku 2017 nejvyšší 3 bodové zisky / 3

c) v případě, že závodník nejel žádný závod v roce 2017

1 závod odjetý = bod. zisk z 1 závodu / 1

2 závody odjeté = bod. zisk z 1 závodu + bod. zisk z 2. závodu / 2 

více jak 2 závody odjeté = nejlepší 3 bodové zisky v roce 2017 / 3 

1.6. Vyhlášení vítězů na jednotlivých závodech KPŽ

Na jednotlivých závodech jsou pro vítěze každé kategorie v rámci tras A, B a C garantovány medaile pro první tři. Vyhlášení a odměnění vítězů v závodě se týká pouze těch kategorií, pro které byla daná trať vypsána podle pravidel KPŽ.

Na jednotlivých závodech garantujeme minimální finanční prémie v absolutním pořadí muži a ženy na trase B. Výjimkou je pouze závod Bikemaraton Drásal České spořitelny, kde je garantovaná prémie na trase A. Závodník je povinen si cenu převzít v rámci slavnostního vyhlášení v den závodu. Pokud tak neučiní, ztrácí na ni nárok.

Absolutní vítěz a vítězka mají nárok si vzít na podium své kolo, na kterém vyhráli závod. Kolo musí být čisté.

Garantované finanční prémie pro absolutní pořadí v závodě:

Kat. 1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 5. místo
Muži 6000 Kč 3000 Kč 2000 Kč 1500 Kč 1000 Kč
Ženy 3000 Kč 2000 Kč 1500 Kč 1000 Kč 500 Kč

1.7. Občerstvovací a technické zóny

Občerstvovací a technické zóny slouží závodníkům k poskytnutí občerstvení a technické pomoci od tzv. podpůrného teamu. Tyto zóny jsou vyznačeny v oficiální mapě závodu.

1.7.1. Občerstvovací zóny

Podání občerstvení závodníkům ze strany podpůrného personálu je povoleno pouze z ruky. Členové podpůrného týmu nesmějí ve vymezené zóně vedle závodníka běžet.Polévání závodníků ze strany podpůrného týmu je zakázáno.

Občerstvení závodníků je možné kdekoliv na trati. V případě, že je podáváno mimo občerstvovací zóny, nese závodník plnou zodpovědnost za podpůrný team. V případě, že tento team jakýmkoliv způsobem ohrozí nebo omezí ostatní účastníky závodu, vystavuje se závodník riziku trestního postihu.

Odhazování odpadků je možné pouze ve vyhrazených zónách. Zóny jsou vyznačeny v oficiálních mapách závodu a cedulemi „Začátek a konec odpadkové zóny“ na trase závodu.

1.7.2. Technické zóny

Technická podpora závodníkům je povolena pouze za následujících podmínek:

Technická podpora na trati mimo vymezený prostor občerstvovacích/technických zón – Team Support je povolena pouze svépomocí nebo za asistence ze strany závodníků stejného týmu.

Za povolenou technickou podporu se považuje oprava nebo výměna jakéhokoli komponentu kola s výjimkou rámu. Výměna celého kola v průběhu závodu není povolena a závodník musí cílem projet se startovním číslem připevněným na řídítkách. Startovní číslo se musí být identické s číslem, které mu bylo přiděleno v registraci pro start.

Technická podpora ze strany týmů je povolena pouze ve vyhrazeném prostoru v rámci  občerstvovacích/technických zón.

Náhradní díly a nástroje na opravu kola mohou být závodníkovi poskytnuty pouze v rámci vyznačených prostor uvnitř občerstvovacích/technických zón. Výměnu komponentů a opravy může provádět závodník, jeho týmový kolega, stejně jako kterýkoli člen podpůrného týmu.

Závodníci s sebou mohou vézt drobné nářadí a náhradní díly, za předpokladu, že tím nebudou ohrožovat vlastní zdraví, ani zdraví ostatních závodníků.

Žádný závodník se nesmí na trati obrátit a vrátit se do technické zóny v protisměru trasy závodu. Jakékoli porušení tohoto pravidla bude trestáno okamžitou diskvalifikací. Jezdec se může vrátit proti směru závodu pouze v rámci konkrétní občerstvovací/technické zóny a to takovým způsobem, aby neohrozil nikoho z ostatních závodníků.

1.7.3. Vybavení závodníků

Není povoleno využívat vysílačky ani jakékoli jiné radiokomunikační zařízení pro komunikaci mezi závodníky a členy realizačního týmu v průběhu závodu.

Použití plášťů s hřeby a kovovými hroty je přísně zakázáno v rámci všech závodů Kola pro život. Závodníkům porušujícím toto pravidlo nebude dovoleno v závodech KPŽ startovat.

Při závodech Kola pro život na všech trasách vyjma Gravel bike, není povoleno startovat s klasickými zahnutými silničními řídítky, tzv. berany. Stejně tak není povoleno řídítka osadit triatlonovými nebo časovkářskými nástavci.

Každý z účastníků závodů je povinen konce řídítek opatřit gumovými záslepkami, tzv. špunty. Závodníkům porušujícím toto pravidlo nebude dovoleno v závodech KPŽ startovat.

Použití elektrokol a jiných jednostopých dopravních prostředků s hybridním pohonem je na závodech seriálu KPŽ zakázáno. Výjimku tvoří start na trase D (Fitness jízda), kde je povoleno startovat i s elektrokoly.

1.8. Porušení pravidel seriálu KPŽ, podání protestu a etický kodex

1.8.1. Závodník porušuje pravidla

V případě špatně či neúplně vyplněné přihlášky.

Bude-li startovat z jiného místa / bloku, než je mu určeno a bylo mu přiděleno na základě pravidel, rozhodčím, případně delegovaným zástupcem KPŽ. 

Pří jízdě bez helmy, řádně umístěného a správného startovního čísla s čipem.

V případě použití zakázaných dopingových látek (dle předpisů ČSC a UCI).

Bude-li mu poskytnuta pomoc druhé osoby v podobě tlačení, tažení, výměny celého kola, k dosažení jeho výsledku.

V případě jízdy mimo vyznačenou trať, jízdě po chodníku.

Dále:

Jestliže závodník odstoupí z jakéhokoliv důvodu ze závodu, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit v Info Pointu, nebo časomíře.

Závodník nesmí tabulku se startovním číslem nijak řezat, stříhat ani upravovat. Výjimka může být dána pouze sportovním ředitelem seriálu/rozhodčím KPŽ.

1.8.2. Etický kodex

 • Závodníci a všechny osoby účastné na závodech seriálu Kolo pro život jsou povinni za všech okolností dodržovat pravidla fair-play a sportovního chování.To platí i vůči oficiálním představitelům seriálu. Měli by se chovat slušně, ohleduplně a neohrožovat zdraví sebe ani ostatní závodníky.
 • Závodníci jsou povinni umožnit předjíždění rychlejším jezdcům a v žádném případě jim nesmějí úmyslně blokovat trasu.
 • Pokud závodník úmyslně a zřetelně zvýhodní dalšího jezdce tím, že mu např. přenechá pořadí v závodě a tím i umožní zisk bodů, vystavuje se riziku trestného postihu.
 • Každý závodník je povinen, v případě potřeby, poskytnou první pomoc závodníku, který se zranil, a jednat tak, aby se o skutečnosti dozvěděl co nejdříve pořadatel a mohl na místo přivolat první pomoc, resp. kvalifikovanou lékařskou pomoc.
 • Pokud jezdec z jakéhokoli důvodu opustí trasu / sjede z trasy, je povinen se na ni vrátit zpět v bodě, kde ji opustil. Pokud jakýkoliv závodník sjetím z trasy získá výhodu, je to příčinou pro jeho diskvalifikaci ze strany jury závodu.
 • Všichni závodníci jsou povinni chovat se ohleduplně k přírodě a neznečišťovat odpadky okolí trasy. Odhazovat píchlé duše, cyklistické láhve, obaly od gelů, tyčinek, apod. je možné pouze v místech občerstvovacích stanic a v předem vyznačených oficiálních odpadkových zónách. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro diskvalifikaci závodníka ze strany jury závodu.
 • Úmyslné přeznačení trasy ze strany závodníka, členů jeho doprovodného týmu nebo jeho rodinných příslušníků je závažným prohřeškem proti fair-play a důvodem k vyloučení závodníka, popř. celého týmu ze seriálu závodů Kolo pro život.
 • Úmyslné svedení soupeřů z trasy ze strany závodníka, členů jeho doprovodného týmu nebo jeho rodinných příslušníků je závažným prohřeškem proti fair-play a důvodem k vyloučení závodníka, popř. celého týmu ze seriálu závodů Kolo pro život.
 • Všichni závodníci, členové jejich doprovodného týmu, pořadatelé a osoby jinak účastné na akcích seriálu Kolo pro život se musí chovat s náležitou péčí a pečlivosti při provádění svých svěřených úkolů a celkově jednat  tak, aby svými činy nepoškodili dobré jméno seriálu Kolo pro život. Jednání, které poškozuje dobré jméno seriálu Kola pro život může vést k vyloučení ze seriálu závodů Kolo pro život.
 • Závody seriálu Kola pro život jsou organizovány tak, aby za žádných okolností nedocházelo k diskriminaci kohokoli ze zúčastněných osob na základě jejich pohlaví, rasy, rodinného stavu, náboženského vyznání, zdravotního postižení nebo jeho politické stanoviska.

1.8.3. Podání protestu:

 • K řešení protestů a dalších otázek daných Pravidly musí být pro každý závod Kolopro život sestavena minimálně tříčlenná jury z osob přítomných na závodě.  Složení jury může tvořit sportovní ředitel seriálu, ředitel závodu, zástupce časomíry a rozhodčí.
 • Povinností jury je řešit všechny podané protesty, všechny podněty, s nimiž se na jury obrátili pořadatelé (např. sporné projetí závodní trasy) a závodníci.
 • Členové jury rozhodují dle svého svědomí a řídí se přitom těmito Pravidly seriálu KPŽ  a citem pro spravedlnost. Za svá rozhodnutí nemohou být členové jury disciplinárně stíháni, ani nijak jinak perzekuováni.
 • Nedostaví-li se závodník, proti němuž je vedeno řízení, na výzvu pořadatele k jednání jury, může jury o jeho diskvalifikaci rozhodnout v jeho nepřítomnosti.
 • Protesty proti porušení či nedodržení Pravidel během závodu závodníkem je možné podat pouze v den závodu, a to nejpozději 30 minut po časovém limitu  trasy, které se protest týká. Protest se podává v místě tzv. Info Pointu KPŽ v areálu zázemí. Podmínkou je vyplnění příslušného formuláře a složení kauce 500 Kč, která bude v případě kladného vyřízení ve prospěch protestujícího vrácena. V opačném případě kauce propadá pořadateli seriálu KPŽ. Pozdější reklamace nebudou uznány. Ve výjimečných případech, kdy se nedal z objektivního důvodu protest podat v řádném termínu, lze protest uplatnit formou emailu do 3 dnů ode dne konání závodu.
 • Všechny osoby zúčastněné na závodech jsou povinny s jury spolupracovat k objasnění protestu.
 • Jury má právo použít i nestandardní řešení např. posun ve výsledkové listině,...
 • Protesty mohou podávat závodníci, členové doprovodných týmů, pořadatelé a další osoby přímo se účastnící závodu.

Možnosti potrestání porušení pravidel:  

 • slovní napomenutí
 • časová penalizace
 • diskvalifikace

Diskvalifikaci na startu provádí přímo rozhodčí, pořadatel závodu, sportovní ředitel seriálu nebo jeho zvolený zástupce, který je k tomu oprávněn. Diskvalifikovaný závodník může závod absolvovat, ale nebude uveden ve výsledkové listině a nebudou mu započteny body do jednotlivých soutěží v rámci KPŽ.

2. Sportovní soutěže v rámci seriálu KPŽ – Prestige Trophy 2018

Pořádá Kolo pro život, z.s.

Prestige Trophy (PT) je bodovaná soutěž probíhající v rámci závodů seriálu „Kolo pro život“ na trasách A, B a C.*

Jednotlivé soutěže v rámci Prestige Trophy:

1. Prestige Trophy Marathon 2018 (PTM)

2. Team Prestige Trophy 2018 (TPT)

     a) Team Prestige Trophy Race (TPTR)

     b) Team Prestige Trophy Hobby (TPTH)

3. Soutěž zaměstnanců Finanční skupiny České spořitelny (SZ)

*započítává se i partnerský závod Apache Jestřebí hory

2.1. Prestige Trophy Maraton 2018

Soutěž jednotlivců v rámci seriálu Kolo pro život na tratích A, B a C. Závodníci soutěží mezi sebou v příslušných kategoriích podle věku a pohlaví. Body získané za umístění v jednotlivých závodech se načítají.

2.2. Team Prestige Trophy 2018

Soutěž osmičlenných týmů v rámci seriálu Kolo pro život na tratích A, B a C. Teamem pro potřeby PT se rozumí účelové seskupení závodníků, kteří jsou pro teamovou soutěž řádně zaregistrováni, mají společný název a svého kapitána. Team vzniká výhradně registrací přes www.kolopro.cz. Všichni členové teamu musí mít svůj profil v RS a musí souhlasit se svým zařazením v teamu. Team zakládá kapitán za pomoci čísel registrací jednotlivých členů. Team může být založen kdykoliv v průběhu sezóny.

Pozor nezaměňujte Team s pojmem Klub! Klub je širší pojem. Závodník může mít svůj domovský klub (např. v rámci Českého svazu cyklistiky) a ten může být odlišný od Teamu v rámci PT. Pro PT se mohou závodníci sdružit do Teamu, i když jsou z různých klubů. Pojem Team patří pouze do soutěže Prestige Trophy.

2.2.1. Team Prestige TrophyRace

Založení teamu je zpoplatněno částkou 2000 Kč včetně DPH. Team musí tvořit nejméně 4 závodníci, maximální počet je 8. Team může být složen z jezdců všech kategorií. Soupiska členů je platná po celý průběh seriálu. Výměny a odhlášení jezdců nejsou v průběhu soutěže možné, dohlášení ano. 

Bodovat mohou pouze ti jezdci, kteří jsou v den závodu na teamové soupisce. Body nelze připisovat zpětně.

2.2.2. Team Prestige Trophy Hobby

Založení teamu je zpoplatněno částkou 300 Kč včetně DPH. Team musí tvořit nejméně 3 závodníci, maximální počet je 5. Team může být složen z jezdců všech kategorií mimo kategorii ELITE. Soupiska členů je platná po celý průběh seriálu.

Výměny a odhlášení jezdců nejsou v průběhu soutěže možné, dohlášení ano. Bodovat mohou pouze ti jezdci, kteří jsou v den závodu na teamové soupisce. Body nelze připisovat zpětně.

2.3. Soutěž zaměstnanců FS České spořitelny

Po skončení sezóny budou oceněni nejlepší tři zaměstnanci FSČS, kteří se nejvýše umístili v rámci absolutního pořadí kategorie muži a ženy v soutěži PT.

2.4. Pravidla bodování soutěží Prestige Trophy 2018

Principem soutěže je přiřazení určitého počtu bodů závodníkovi za jeho umístění v závodě podle bodovací tabulky. Body z jednotlivých závodů se sčítají.

Seřazením závodníků sestupně podle jejich bodových zisků vzniká celkové pořadí soutěže a pořadí v jednotlivých kategoriích. Po odjetí každého dílčího závodu je zapsáno tzv. Průběžné pořadí a po ukončení soutěže tzv. Celkové pořadí.

Podmínkou pro připsání bodů je dokončení závodu a uvedení v oficiální výsledkové listině.

Bodování jednotlivců v soutěži PTM a SZ

Jezdci získávají body odpovídající jejich umístění v absolutním pořadí. Z celkového počtu 16 závodů se započte 8 nejvyšších bodových zisků.

Bodování TPTR

Bodování v teamové soutěži vychází z principu součtu bodů získaných vždy nejvíce čtyřmi nejlepšími závodníky teamu v jednotlivém závodě. Následně se započte 8 nejlepších bodových zisků teamu z 16 závodů.

Bodování TPTH

Bodování v teamové soutěži hobby vychází z principu součtu bodů získaných vždy nejvíce třemi nejlepšími závodníky teamu v jednotlivém závodě. Následně se započte 5 nejlepších bodových zisků teamu z 16 závodů.

Bodový přínos jednotlivce / člena teamu pro teamovou soutěž se získá součtem bodů za absolutní pořadí a za umístění v kategorii (dle bodovací tabulky).

Pro kategorii ELITE je vypsána a bodována pouze trasa B. Výjimkou je pouze trasa A v závodu Bikemaraton Drásal České spořitelny. Závodníci kategorií Z50 a M60, kteří budou startovat na trase A, budou bodování v rámci kategorií Z40 a M50.

Bodovací tabulku naleznete zde.

2.4.1. Kategorie Prestige Trophy

Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující dosažení stanoveného věku v příslušném kalendářním roce bez ohledu na den a měsíc narození.Během sezóny nelze kategorii měnit.

V případě, že si závodník není jisty, do které kategorie náleží, je povinen kontaktovat pořadatele seriálu. Stejně tak pokud závodník zjistí, že je v den závodu zařazen a hodnocen ve špatné kategorii, je povinen na tuto skutečnost upozornit oficiální časomíru, nebo sportovního ředitele seriálu, který mu příslušnou kategorii přidělí.

Do kategorie ELITE patří: Muži, kteří jsou držiteli licence ČSC Elite 23 a více let. Tyto kategorie jsou blíže popsány v pravidlech ČSC.

Novinka: V případě, že závodník získá licenci Elite během sezóny 2018 a doposud startoval v jiné kategorii, je povinen tuto skutečnost neprodleně změnit ve svém profilu. Na základě této změny, se závodníkovi nebudou počítat body do PT a body budou odebrány i zpětně.

Kat. Muži Ročník
M14-16 kadeti 14-16 let 2003 – 2001
ELITE muži Elite* 1994 a více
M17-22 muži 17-22 let 2000 – 1995
M23-29 muži 23-29 let 1994 – 1988
M30-39 muži 30-39 let 1987 – 1978
M40-49 muži 40-49 let 1977 – 1968
M50-59 muži 50-59 let 1967 – 1958
M60+ muži nad 60 1957 a starší

 

Kat. Ženy Ročník
Z14-16 kadetky 14-16 let 2003 – 2001
Z17-22 ženy 17-22 let 2000 – 1995
Z22-29 ženy 23-29 let 1994 – 1988
Z30-39 ženy 30-39 let 1987 – 1978
Z40-49 ženy 40-49 le 1977 – 1968
Z50+ ženy nad 50 1967 a starší

2.5. Hodnocení soutěží Prestige Trophy 2018 

a) Absolutní pořadí

Absolutní pořadí je sestaveno nezávisle na věkových kategoriích. Vzniká prostým součtem bodů po přepočtu koeficientem tratí, získaných podle celkového umístění v cíli jednotlivých závodů. Absolutní pořadí v PTM se vyhlašuje zvlášť v kategorii muži a ženy.

b) Pořadí v kategorii

Bodově vychází z absolutního pořadí a vyjadřuje pozici závodníka pouze v rámci jeho kategorie. V rámci Prestige Trophy se vyhlašují a bodují všechny kategorie viz bod 3.1.

c) Pořadí teamů

Součet bodového zisku nejlépe bodovaných závodníků v daném závodě. Celkové pořadí teamů v PT Race a Hobby je součtem výsledných bodových zisků v jednotlivých závodech.

V případě shodného pořadí rozhoduje lepší skóre v dosaženém pořadí závodníkem / teamem v jednotlivých závodech. V případě shodného součtu pořadí v TPT rozhoduje lepší pořadí jednotlivých závodníků.

Průběžné pořadí soutěží bude pravidelně aktualizováno na www.kolopro.cz.

2.6. Vyhlášení Prestige Trophy 2018

Po skončení celé soutěže budou slavnostně vyhlášeni 3 nejlepší jednotlivci PTM z každé kategorie, 3 nejlepší ženy a muži v absolutním pořadí v PTM a SZ a 5 nejlepších teamů v TPTR a TPTH. Pořadatel Prestige Trophy si vyhrazuje právo vyhlásit místo, průběh, formu a termín slavnostního předávání cen. Slavnostní předávání cen se uskuteční nejpozději do 31. prosince 2018.

Ceny*:

Prestige Trophy Marathon absolutní pořadí    
  Muži Ženy
1. místo Finanční odměna 20 000 Kč Finanční odměna 20 000 Kč
2. místo Finanční odměna 10 000 Kč Finanční odměna 10 000 Kč
3. místo Finanční odměna 5 000 Kč Finanční odměna 5 000 Kč
4. místo Finanční odměna 3 000 Kč Finanční odměna 3 000 Kč
5. místo Finanční odměna 2 000 Kč Finanční odměna 2 000 Kč

 

Team Prestige Trophy Race  
1. místo Finanční odměna 50 000 Kč
2. místo Finanční odměna 35 000 Kč
3. místo Finanční odměna 25 000 Kč
4. místo Finanční odměna 15 000 Kč
5. místo Finanční odměna 10 000 Kč

 

Team Prestige Trophy Hobby  
1. místo věcná cena
2. místo věcná cena
3. místo věcná cena
4. místo věcná cena
5. místo věcná cena

 

Prestige Trophy Marathon    
  Muži Ženy
1. místo oficiální dres Prestige Trophy, trofej, věcné ceny v hodnotě 3 000 Kč oficiální dres Prestige Trophy, trofej, věcné ceny v hodnotě 3 000 Kč
2. místo trofej, věcné ceny v hodnotě 2 000 Kč trofej, věcné ceny v hodnotě 2 000 Kč
3. místo trofej, věcné ceny v hodnotě 1 000 Kč trofej, věcné ceny v hodnotě 1 000 Kč

* Pořadatel si vyhrazuje právo na případné úpravy a změny cen, ceny budou postupně upřesňovány během roku.

Za team jedná s pořadatelem Prestige Trophy  výlučně kapitán, ten také převezme cenu pro celý team. Z ceny, která přísluší vítěznému teamu  dle vyhlášených propozic, bude odečtena příslušná srážková daň ve smyslu úst. § 36 odst. 2 písm. b) bod. 2 zák. č. 586/1992 Sb. v platném znění a zbývající částka bude kapitánovi vítězného družstva vyplacena v hotovosti proti podpisu.

2.7. Podání protestu proti pořadí v Prestige Trophy 2018

Reklamaci na pořadí soutěží PT je možné uplatnit výhradně u pořadatele PT, nejdéle však do tří pracovních dnů od zveřejnění konečných výsledků soutěží PT po posledním závodě na www.kolopro.cz. Reklamace musí mít písemnou formu (stačí e-mail). Reklamaci může podat pouze závodník, nebo kapitán teamu registrovaného v PT, jehož se soutěž přímo týká. Protest je možný pouze za předpokladu složení kauce 1000 Kč. Kauce je splatná do 3 dnů od podání protestu na účet pořadatele soutěže. V případě uznání protestu bude vklad stěžovateli vrácen. V případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele PT.

Na neodůvodněné stížnosti nebude brán zřetel. Body mohou být v případě vážného porušení pravidel odebrány závodníkovi/teamu i zpětně.

Protest řeší jury složená z ředitele seriálu KPŽ, sportovního ředitele KPŽ, zástupce oficiální časomíry a dalších dvou zástupců pořadatele seriálu.

Nespolupracuje-li závodník, proti němuž je vedeno řízení, může jury o jeho diskvalifikaci rozhodnout v jeho nepřítomnosti.

K řešení protestů a dalších otázek daných Pravidly musí být pro každý závod Kola pro život sestavena tříčlenná jury z osob přítomných na závodě.  Složení jury tvoří sportovní ředitel seriálu, ředitel závodu, zástupce časomíry a rozhodčí.

Povinností jury je řešit všechny podané protesty, všechny podněty, s nimiž se na jury obrátili pořadatelé (např. sporné projetí závodní trasy) a závodníci.

Členové jury rozhodují dle svého svědomí a řídí se přitom těmito Pravidly seriálu KPŽ  a citem pro spravedlnost. Za svá rozhodnutí nemohou být členové jury disciplinárně stíháni, ani nijak jinak perzekuováni.

Protesty proti porušení či nedodržení Pravidel během závodu závodníkem nebo pořadateli řeší jury v den závodu, nejdéle 90 minut po plánovaném uzavření cíle (ukončení časového limitu). Protesty proti oficiálním výsledkům řeší jury do 3 dnů ode dne podání protestu.

Všechny osoby zúčastněné na závodech jsou povinny s jury spolupracovat k objasnění protestu.

Jury má právo použít i nestandardní řešení (např. posun ve výsledkové listině, ...).

Pozor: Pořadatel Prestige Trophy neřeší reklamace výsledků jednotlivých závodů!

 

3. Trasa D – Fitness jízda

Jede se obvykle na tratích o délce 15-25 km. Způsob řazení probíhá stejně jako u ostatních tras, tedy do tzv. bloků dle startovních čísel.

Na trati FJ startují všechny kategorie. Mohou na ní startovat i děti, a to pouze v doprovodu dospělého v rámci tzv. „Rodinného teamu“.

Fitness jízda se nevyhlašuje. Pořadí je pouze orientační.

NOVINKA: Děti, které startuji na FJ v rámci Rodinného teamu, budou mít speciální označení na startovním čísle. Bez tohoto označení nemohou trasu absolvovat. Toto označení se bude kontrolovat při vstupu do startovního koridoru.

3.1. Rodinné teamy

Rodinný team (RT) se skládá z minimálně jednoho dítěte do 13 let a dospělého nad 19 let. Počet členů není omezen. Kategorie RT jede pouze na trase Fitness jízdy (FJ). RT se sestavuje vždy cíleně na jednotlivý závod KPŽ.

Přihlašování probíhá přes registrační systém nebo v místě závodu. Team přihlašuje kapitán (dospělá osoba), která si přiřadí další členy pomocí registračního čísla (CLI). V případě, že je dítě přihlášeno ve stejný den na dětský závod JT, neplatí další startovné.

Pokud dítě do 13 let není přihlášené ani na JT ani na FJ, kapitán ho zadáním CLI zároveň přihlásí. Následně kapitánovi systém vygeneruje startovné za všechny členy teamu na jeden variabilní symbol. Kapitán má možnost pojmenovat svůj team podle vlastního uvážení.

Výsledky se neimportují do systému. Nedělá se průběžné pořadí. V případě, že je účastník zároveň přihlášen na JT, nedostává nové číslo a čip. Jede na číslo z JT.

4. Junior Trophy (JT)

Pořádá Kolo pro život, z.s.

Seriál dětských závodů pořádaných na všech závodech v rámci seriálu KPŽ.

Kategorie závodníku naleznete v bodě 1.3. těchto pravidel. Systém registrace na závody v bodě 1.2.

4.1. Bodování JT

V rámci JT se počítá u vybraných kategorií průběžné pořadí stejně jako u soutěží Prestige Trophy. Do průběžného pořadí se počítá 8 nejlepších výsledků z 15 závodů KPŽ. Absolutní pořadí vychází vždy z výsledku v dané kategorii zvlášť dívky a chlapci. V závodě Vysočina Arena Tour a Ralsko MTB Tour se body násobí koeficientem 1,5.

Pozor závod Vysočina Arena Tour České spořitelny je zároveň Mistrovství ĆT :-D Junior Trophy

Bodované kategorie:

Kat. Popis Ročník
M6-7 žáci 6-7 let 2012 – 2011
M8-9 žáci 8-9 let 2010 – 2009
M10-11 žáci 10-11 let 2008 – 2007
M12-13 žáci 12-13 let 2006 – 2005
Z6-7 žákyně 6-7 let 2012 – 2011
Z8-9 žákyně 8-9 let 2010 – 2009
Z10-11 žákyně 10-11 let 2008 – 2007
Z12-13 žákyně 12-13 let 2006 – 2005

Bodovací tabulku naleznete zde.

4.2. Řazení na startu JT

Závodníci vybrané kategorie se řadí ve vyhrazeném prostoru u startu dle průběžného pořadí JT 2018. Na prvním závodě se závodníci řadí podle pořadí z roku 2017. Řazení probíhá během závodu předchozí kategorie, tedy cca 15 minut před startem dané kategorie.  Následuje prezentace jednotlivých účastníků. 5 minut před startem opustí rodiče či doprovod dětí startovní a cílový koridor. Závodník se řídí pokyny pořadatele JT.  

Právo na startovní pozici mají pouze závodníci, kteří se registruji on-line přes registrační systém Kolo pro život. Závodníci přihlášení v místě závodu se řadí až za předem přihlášené závodníky, bez ohledu na jejich dosažené umístění v Junior Trophy.

Řazení probíhá 10 minut před startem vybrané kategorie.

Rozhodčí JT má právo si závodníky seřadit podle vlastního uvážení s ohledem na jejich výkonnost a bezpečnost závodu. Může udělit tzv. divokou kartu. 

Rodiče všech závodníků, zejména dětí na odrážedlech, nesmí z bezpečnostních důvodů vstupovat na trať. Čekají na závodníka v cílovém prostoru. Výsledkem nekázně rodičů může být i diskvalifikace.

4.3. Systém startů a měření JT

Závodí se vždy na uzavřeném okruhu. Podle kategorie se upravuje počet kol a délka okruhu. Při velkém počtu účastníků v jedné kategorii se mohou starty rozdělit na několik rozjížděk.

Jednotlivé závody JT končí projetím vítěze cílem. Pořadatel má právo upravit čas startu jednotlivých kategorií a počet startů dle podmínek závodu. O této skutečnosti bude informovat závodníky na www.kolopro.cz a v místě prezentace závodů JT.

4.4. Vyhlášení JT

Na každém závodě se bude konat slavnostní vyhlášení všech kategorií. Pro první tři v pořadí budou připraveny věcné ceny: dětský dres / triko Junior Trophy (pro 1. místo), medaile. Současně bude vyhlášeno 4 a 5 místo. V Kategorii DO a Kluci a Holky do 5 let se vyhlašují všichni účastníci bez ohledu na umístění v závodě.

Na konci roku budou vyhlášeny a oceněny nejlepší tři děti z bodovaných kategorií, ve kterých se počítá průběžné pořadí. V případě shodného pořadí rozhoduje lepší skóre v dosaženém pořadí závodníkem v jednotlivých závodech.

 

4.5. Podání protestu proti pořadí v Junior Trophy 2018

Reklamaci na pořadí JT je možné uplatnit výhradně u pořadatele JT, nejdéle však do tří pracovních dnů od zveřejnění celkových výsledků soutěže na www.kolopro.cz. Reklamace musí mít písemnou formu (stačí e-mail). Reklamaci může podat pouze závodník / zákonný zástupce, jehož se soutěž přímo týká. Na neodůvodněné stížnosti nebude brán zřetel. Body mohou být v případě vážného porušení pravidel odebrány závodníkovi i zpětně.

Protest je možný pouze za předpokladu složení kauce 1000 Kč. Kauce je splatná do 3 dnů od podání protestu na účet pořadatele soutěže. V případě uznání protestu bude vklad stěžovateli vrácen. V případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele JT.

Reklamace výsledků na jednotlivých závodech se řídí pravidly viz bod 1.8.3.

5. Junior Trophy Marathon (JTM)

Pořádá Kolo pro život, z.s.

Seriál dětských závodů pořádaných v rámci vybraných závodů seriálu KPŽ. Trasa závodu je svým charakterem stejná, nebo podobná trase D.

Kategorie závodníku naleznete v bodě 1.3. těchto pravidel. Systém registrace na závody v bodě 1.2.

6. Gravel Bike

Pořádá Kolo pro život, z.s.

Závod na cyklokrosových, silničních a tzv. gravel bike kolech. Trasy závodu jsou vedeny po zpevněných lesních, polních a asfaltových cestách. Kolo musí být vybaveno tzv. berany.

Upozornění!

Neznalost pravidel se nepřipouští jako omluva. Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu pravidel. Do prostoru startu/cíle a na trať závodů Kolo pro život bude odepřen vstup osobám s jakýmkoli druhem přenosových zařízení, a to datových, obrazových i zvukových, které budou používány ke komerčním účelům. Žádné obrazové a zvukové záznamy pořízené v prostoru startu/cíle a na trati závodů Kolo pro život a jejich doprovodném programu nemohou být bez svolení Petr Čech Sport, a.s.. použity pro komerční účely.

Pravidla Kolo pro život včetně systému hodnocení jednotlivých soutěží byly vytvořeny pro Petr Čech Sport, a.s. a Kolo pro život, z.s..Jejich další případné použití, ať už jako celku nebo jejich části, je možné pouze se souhlasem těchto společnosti.

 

Generální partner

Hlavní partner

Generální mediální partner

Hlavní mediální partner

Partneři

Realizaci podporuje

Partner záchranného systému

Oficiální dodavatelé cen

Oficiální dodavatelé

Mediální partneři

Institucionální partneři

Kolo pro život - Podpora

Přečtěte si:

Nejčastěji kladené dotazy

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz?

 

Všechna práva vyhrazena. © Kolo pro život 2018.