LAWI TOUR CLASSIC

Silniční jednorázovka pro tlustý gumy.
Délka závodu 95 km.
Několik sektorů prašných cest.

Tradiční cyklistický závod Lawi Tour Dobrovice! Start a cíl na kopec v obci Vinařice u místního zámku!

A co je Lawi Tour classic?

Lawi Tour classic je na české poměry nevšedním cyklistickým závodem! Vyjimečnost této silničářské klasiky spočívá v tom že na trati je vloženo několik úseku prašných cest! Inspirací nám jsou obdobné cyklistické závody, které mají dlouhodobou tradici ve Francii, Belgii či Itálii.

Snad neznámější je závod Strade Bianche (bílé makadamové cesty) v Toskánsku, který vyhrál náš Zdeněk Štybar v roce 2015.

Otcem nápadu uspořádat tento druh závodu po vzoru Strade Bianche je zakladatel ůspěšné silničářské klasiky Pavé Tour Milovice (závod po dlažebních kostkách) a Jabkenických cyklokrosů, což by samo o sobě mělo slibovat kvalitní sportovní podnik pro závodníky, ale i nevšední podívanou pro diváky!

Takže obujte si na silniční kola širší gumy, pozvěte fanynky a fandy k Vinařickému zámku! Slibujem netradiční závod jak pro závodníky tak pro diváky!

Termín

01.09.2024

Místo

Vinařice u Dobrovic

Registrace

Registrace on-line do: 25.8.2024
Registrace a prezence v místě závodu:
Sobota: 8:00 - 9:30
Cílový areál a místo prezence: Označené místo v obci Vinařice u Dobrovic

Přihlásit se online

Trasy

Délka: 95 km

V případě výrazné nepřízně počasí si pořadatel vyhrazuje právo na úpravu trati.

Informace o závodu

Formát závodu: Silniční závod s prašnými sektory.

Start: 10:30 -  jeden balík, všechny kategorie!
Místo startu: Slavnostní start Vinařice u bazénku
Cílový areál: Vinařice pod zámkem
Místo vyhlášení: Vinařice-sportovní areál Butik
Časový limit: 4 hod. 
Vyhlášení vítězů: 1.-3.místo v kategorii ELITE,A, B, C, D, E, H, J, Z a GT
                               30 – 45 minut po dojezdu posledního závodníka do cíle závodu
                               
Startovné: Do 25.8.2024: 
                   Na místě: 

Startovní čísla: Startovní čísla Startovní čísla UAC, příchozí obdrží čísla za zálohu 100,– Kč

Kategorie:
ELITE
M15-18 junioři 15–18 let
M19-29 muži 19–29 let
M30-39 muži 30–39 let
M40-49 muži 40–49 let
M50-59 muži 50–59 let
M60+ muži 60+
Z15-18 juniorky 15–18 let
Z19-39 ženy 19–39 let
Z40+ ženy nad 40 let
GT - GRAVEL TROPHY

Závod je povolen a uspořádán Za plného silničního provozu! Na křižovatkách budou označení pořadatelé!

GRAVEL TROPHY

!!! Platné pouze pro kategorii GRAVEL TROPHY !!! Start je povolen pouze na Gravel biku nebo cyklokrosovém kole se silničními řidítky a minimální šířkou pneu 32 mm. Povoleny jsou ráfkové i kotoučové brzdy. Účastníci kategorie GT se mohou registrovat klasicky on-line na webu závodu, protože budou hodnoceni i v celkové klasifikaci LAWI TOUR. V den konání závodu se musejí v kanceláři osobně přihlásit i do kategorie GT, bez dalšího poplatku.

Doporučení a popis chování v rámci závodu
Účastníci musí dodržovat pravidla silničního provozu, zejména dodržovat jízdu při pravém okraji vozovky, v nepřehledných úsecích, zejména ve sjezdech doporučujeme nezávodit. Každý bude před závodem poučen a toto potvrdí podpisem při prezentaci!!

Další informace

Rádi bychom zdůraznili nutnost striktního dodržování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda způsobená cyklistou může mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání cyklistických závodů. Případné kolize během závodu hlaste na kontaktní telefon ředitele závodu uvedený v propozicích.

DOPROVODNÁ VOZIDLA:
Řidič doprovodného vozidla musí osobně u prezentace nahlásit svou totožnost (OP) a SPZ vozidla. Řidič zaplatí zálohu 100,–Kč, proti které obdrží označené vozidla (2 kusy), které je povinen vylepit viditelně na vnitřní stranu předního a zadního skla. Po skončení závodu bude záloha vrácena proti vrácenému označení (2 kusy). Řidič musí při závodě dodržovat pravidla podrobně popsaná v Soutěžním řádu UAC. Neoznačená doprovodná vozidla jsou zakázána!!

ORGANIZAČNÍ DOPLNĚK:
Závodník, který závod nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit buď v cíli časoměřičům, v koridoru, případně nejdéle do 24 hod řediteli závodu SMS zprávou. Příchozí závodníci mohou tuto skutečnost ohlásit při vracení startovního čísla v místě presentace. Reklamace výsledků je nutné podat nejdéle do 1 týdne po uveřejnění výsledků na www.uac.cz přímo řediteli závodu buď telefonicky, nebo na e-mail.

RŮZNÉ:
V rámci podpisu Startovní listiny se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se závod jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené
Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů
Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené
Všichni závodníci jsou povinni předložit při prezentaci svou platnou licenci
Účastníci startují na vlastní nebezpečí
Účastníkům je doporučeno aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění
Cyklistické přilby jsou POVINNÉ
V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)
Zákaz časovkářských řidítek a nástavců
Zákaz použití „baťůžků“ typu camelback
Všem vyhlášeným doporučujeme zúčastnit se slavnostního vyhlášení a předání cen
V případě, že se nemůžete slavnostního vyhlášení zúčastnit, oznamte tuto skutečnost pořadateli závodu před zahájením slavnostního vyhlášení
Ceny, které si nejlepší v rámci slavnostního vyhlášení nepřevezmou, propadají pořadateli závodu
UPOZORNĚNÍ:
VŠICHNI ZÁVODNÍCI se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru startu 5 minut před startem, z důvodů vyslechnutí informací o závodu. Poté ti, kteří startují později, mohou prostor startu opustit.

POJIŠTĚNÍ TŘETÍ OSOBY (MAJETEK A ZDRAVÍ):
Všichni účastníci závodu jsou pojištěni na škodu způsobenou třetí osobě. Jedná se o pojištění zdraví a majetku. Pokud tedydojde k poškození majetku, nebo zdraví někoho, kdo se závodu přímo neúčastní, je tato pojistná událost řešena touto pojistkou. Tato pojistka se však nevztahuje na úrazy a majetek, jehož poškození si účastníci způsobí navzájem mezi sebou. Tyto případy je pak možné řešit jako dopravní nehodu účastníků silničního provozu. Proto doporučuji, aby všichni účastníci závodu měli vyřízené individuální zdravotní pojištění. Cyklistika je nebezpečný sport a tak předpokládám, že tento druh pojištění máte všichni sjednaný.

POŘADÍ:
Kategorií balíků A, B a balíků C, D a E+J+Ž bude určeno NA ZÁKLADĚ POŘÁDÍ V KORIDORU, který bude za prostorem vyznačen kužely, a do kterého se závodníci zařadí dle projetí cílem. Závodník vyčká zapsání svého čísla POŘADETELEM a poté prostor koridoru opustí, tak aby mohlo zapsání dalších startovních čísel plynule pokračovat a aby nebránil dalším závodníkům, pořadatelům ani silničnímu provozu. (VŠE VIZ INFORMACE PŘED ZÁVODEM V PROSTORU STARTU!)

POZOR:
Závodník, který neprojede prostorem koridoru (nebude zapsán v pořadí sestaveném v koridoru) nebo bude zapsán v koridoru více, než jednou nebude zařazen do výsledku

Hlavní Organizátor:

LAWI sport s.r.o.

Ředitel: J.Malý: 777 323 059, jmaly@lawi.cz
Velitel trasy: R.Beneš 603819328, beny.x@seznam.cz

 

Přihlásit se online

Partneři závodu

Hlavní partneřiKooperativa
Veolia
Cardion
OFICIÁLNÍ PARTNER MOBILITYŠkoda nové
PartneřiČeská spořitelna
211
Nutrend
lawi
T-mobile
Oficiální DodavateléBeko
Playstation
Znovín Znojmo
Harfa
MTBiker
TKF
Birell
Alltraining
Austria
Sporthelp
Pan Pompo
Tchibo
Lipence
Rajec
ČD CARGO
Dodavatelé cenLoap
Kilpi
Horalky
Craft
CYKLISTICKÁ SEKCETREK
GIANT
Rock Machine
Generální Mediální PartnerTV NOVA
Hlavní Mediální PartneřiiSportcz
Impuls
Sport
iDnes Premium
Mediální Partneřimtbs.cz
Cyklistickey
za podporyCentrum rehabilitace a sportovni pece
FTVS NOVE
Kudy Z nudy černé