Termín

01.06.2024

Místo

Jablonné v Podještědí

Registrace

Přihlášky:
- platební kartou nebo převodem na účet
- osobně v hotovosti na prodejně Paklisport, Zdislavy z Lemberka 437, Jablonné v Podještědí

Uzávěrka přihlášek:
26. 5. 2024 včetně, po tomto datu se bude možné přihlásit pouze na místě, v pátek a v sobotu při prezenci.

Storno a přehlášky:V případě neúčasti se startovné vrací pouze při zaslání písemné odhlášky do 26. 5. 2024. Z výše zaplaceného startovného bude odečten storno poplatek 250,- Kč / 10,- EUR. Změna trasy nebo přehláška závodníků bude možná pouze v pátek 31. 5. 2024 za poplatek 250,- Kč / 10,- EUR.
Pořadatel si vyhrazuje právo přidělit 100 startovních čísel dle vlastního uvážení.

Startovné zahrnuje:Zdravotní a pořadatelskou službu. Měření časů a zpracování výsledků elektronickou časomírou, technický servis, občerstvení v průběhu závodu (A trasa 100 km 6x, B 70 km 4x, C 50 km 2x, D 30 km 1x) a v cíli včetně energetických přípravků, startovní číslo, startovní balíček, mytí kol, lístek do losování o ceny, páteční a sobotní doprovodný program.

Prezence
NOVĚ  Společenské centrum Jablonné v Podještědí
Zdislavy z Lemberka 328, Jablonné v Podještědí

Pátek 31. 5. 2024
14.00 - 20.00 hod. trasy A, B, C, D

Sobota 1. 6. 2024
6.30 - 7.30 hod. trasa A
6.30 - 9.30 hod. trasa B
6.30 - 8.30 hod. trasa C, D
Využijte střeženého depa k úschovně kol.

Přihlásit se online

Trasy

Trasa závodu: 
-Parametry tratě měřeny pomocí on-line Cykloserver.cz

- trasa A    100 km    - 2230 v.m.
TRASA A se započítává do soutěže Prestige Trophy Marthon v rámci seriálu Kolo pro život

- trasa B     70 km    - 1540 v.m.
- trasa C     50 km    - 960 v.m
- trasa D     30 km     - 480 v.m

Informace k trase, mapy, profily
Povrch: 85 % po lesních a polních cestách Lužických a Žitavských hor, zbytek asfalt

Start sobota 1. 6. 2024 - náměstí Jablonné v Podještědí 

- trasa A    100 km    8.30 hod.
- trasa B     70 km    10.30 hod.
- trasa C     50 km    9.30 hod.
- trasa D     30 km     9.30 hod.

Řazení na startu ve vlnách pouze na trase A 100 km 
1. vlna - kategorie ELITE MUŽI
2. vlna - kategorie ELITE ŽENY
3. vlna - kategorie HOBBY

Pozor! Závod se jede v časovém limitu.

Časová kontrola: 
trasa A kontrola Krompach – Valy 14.00 hod. 
trasa B kontrola Petrovice 14.00 hod.
Při nesplnění limitu nebudou závodníci klasifikováni.
Dojezd posledního klasifikovaného závodníka do cíle je v 17.00 hodin.

Odstoupení ze závodu je startující povinen nahlásit nejbližšímu pořadateli na trati a odevzdat mu startovní číslo s elektronickým čipem (startovní číslo je až do skončení závodu majetkem pořadatele).

 

Informace o závodu

 

Kategorie

KategoriePopisTrasa ATrasa BTrasa CGravelTrasa D
ženy ELITE19 +X    
muži ELITE19 +X    
juniorky15 - 18 let    X
ženy hobby19 - 39 letXXX X
ženy hobby40 +X   X
ženy hobby40 - 49 let XX  
ženy hobby50 + XX  
ženy hobby19 +   X 
ženy hand   X  
kadeti15 - 16 let    X
junioři17 - 18 let  X  
muži hobby19 - 39 letXXXX 
muži hobby40 - 49 letXXX  
muži hobby50 - 59 letXX   
muži hobby17 +    X
muži hobby40 +   X 
muži hobby50 +  X  
muži hobby60 +XX   
dvojice X    
muži hand   X  

Pro přidělení kategorie je důležitý rok narození. 

Příklad: Pokud je závodník ročník 2005, bude mu v roce 2024 19 let. Startuje tedy v kategorii M30A, pokud je muž, nemá licenci a jede trasu 100 km.

Kategorie DVOJICE / soutěž dvojic:
- MUŽI
- MUŽI masters (oba startující ročník 1983 a starší)
- MIX smíšené dvojice (oba startující muž+žena bez rozdílu věku)
Kategorie DVOJICE není vypsána pro závodníky s licencí ELITE!
Tato kategorie je vypsaná pouze na TRASA A 100 km. Do celkového pořadí se započítává čas druhého z dvojice. Dvojice je povinna projet všemi časovými kontrolami a cílem v rozmezí max. 2 minut.

Kategorie HAND Start v 9.30 hod.  náměstí Jablonné v Podještědí společně s trasou C - 50 km
Ceny - nejlepší tři ženy a muži budou vyhlášeni a oceněni v těchto kategoriích:
- Muži C1 - C2
- Muži C3 - C5
- Ženy CW / bez rozdílu postižení

Startovné MTB marathon Malevil Cup 2024

Trasas dárkem do 31.12.2023do 29.2.2024do 30.4.2024do 26.5.2024V místě
A1 000 Kč1 000 Kč1 100 Kč1 200 Kč1 300 Kč
B900 Kč900 Kč1 000 Kč1 100 Kč1 200 Kč
C800 Kč800 Kč900 Kč1 000 Kč1 100 Kč
D600 Kč600 Kč700 Kč800 Kč900 Kč
D Junior600 Kč600 Kč600 Kč700 Kč800 Kč


Seriál MarathonMan Europe 2024: 
Propozice, přihlášky a startovné MarathonMan Europe 2024 najdete na www.marathon-man.eu

Úhrada startovného:
- platební kartou nebo převodem na účet
- osobně v hotovosti na prodejně Paklisport, Zdislavy z Lemberka 437, Jablonné v Podještědí

Bankovní spojení:
- pro platby v CZK:
číslo účtu: 2400239044 / 2010 - FIO bank, správce účtu: SportSoft, spol. s r.o.

- pro platby v EUR:
IBAN: CZ1320600000000001153674
BIC / SWIFT: CITFCZPPXXX, Bank: CitFin, správce účtu: SportSoft, spol. s r.o.

Variabilní symbol vám bude přidělen po odeslání přihlášky registračním systémem a zaslán na váš e-mail.

Suvenýr:
Suvenýr (pamětní tričko) není zahrnut v ceně startovného. V případě zájmu je možné si jej objednat při přihlášení za cenu 250,- Kč (10€). Při objednání si v registraci nezapomeňte vyplnit požadovanou velikost. Možnost objednání suvenýru do 15. 5. 2024.

Storno a přehlášky:
V případě neúčasti se startovné vrací pouze při zaslání písemné odhlášky do 26. 5. 2024. Z výše zaplaceného startovného bude odečten storno poplatek 250,- Kč / 10,- EUR. Změna trasy nebo přehláška závodníků bude možná pouze v pátek 31. 5. 2024 za poplatek 250,- Kč / 10,- EUR.
Pořadatel si vyhrazuje právo přidělit 100 startovních čísel dle vlastního uvážení.

Startovné zahrnuje:
Zdravotní a pořadatelskou službu. Měření časů a zpracování výsledků elektronickou časomírou, technický servis, občerstvení v průběhu závodu (A trasa 100 km 6x, B 70 km 4x, C 50 km 2x, D 30 km 1x) a v cíli včetně energetických přípravků, startovní číslo, startovní balíček, mytí kol, lístek do losování o ceny, páteční a sobotní doprovodný program.

Ceny 
Finanční:
- kategorie ELITE MUŽI / ŽENY, dle reglementu UCI

Věcné:
- kategorie HOBBY MUŽI / ŽENY první 3 v pořadí
- první v kategoriích MUŽI / ŽENY volné startovné na Malevil Cup 2025
- DVOJICE muži, MASTERS muži, MIX první 3 v pořadí věcná cena

Ostatní ceny losované:
"TOMBOLA" startovních čísel
Soupis losovaných cen bude zveřejněn při registraci k závodu 31. 5. 2024
Předání cen je podmíněno osobní účastí oceněných na vyhlášení vítězů.

Výsledky

Neoficiální výsledky budou zveřejňovány průběžně po dojezdu každých 50 závodníků do cíle.

Vyhlášení vítězů: 1. 6. 2024 Resort Malevil
- 15.30 hod. kategorie ELITE
- 16.00 hod. kategorie HOBBY trasa C, D
- 17.30 hod. kategorie HOBBY trasa A, B
- cca. 18.00 hod. "TOMBOLA" startovních čísel

Protest lze podat pouze písemně ihned po dojezdu startujícího do cíle, nejpozději 30 minut před časem vyhlášení v kanceláři závodu při vkladu 500,- Kč, který v případě nepřijetí protestu propadá pořadateli.
Oficiální výsledky budou zveřejněny do 24 hodin po ukončení závodu na www.sportsoft.cz
Pozor! Časový plán i vedení trasy může být aktuálně upraven. Případné změny budou s předstihem zveřejněny, nejpozději při registraci v místě závodu.
 

Podmínky účasti

Závodí se podle soutěžního řádu (rozpisu) UCI/ČSC, který je nadřazen rozpisu tohoto závodu.
UCI Technical Guide - PDF
Startující je povinen dodržovat aktuální hygienická opatření.
Účastníci mladší 18-ti let se mohou závodu zúčastnit POUZE s písemným souhlasem odpovědného zástupce.

Každý účastník podpisem na přihlášce nebo odesláním on-line formuláře prohlašuje, že: 
- si přečetl propozice (regule) tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit,
- startuje na vlastní nebezpečí a riziko,
- je zdravotně způsobilý a k závodu je dostatečně pojištěn,
- bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby.

Každý účastník podpisem na přihlášce nebo odesláním on-line formuláře bere na vědomí, že: 
- závod se jede za plného silničního provozu,
- dává souhlas na dobu časově neomezenou a bez nároku na honorář se zveřejněním obrazového materiálu pořízeného v souvislosti se závodem, i když je na něm sám uveden a dále dává souhlas se zpracováním svých osobních dat pro potřeby tohoto závodu.

Každý účastník závodu je povinen:
- projet všemi kontrolami a dodržet trasu závodu, 
- mít předepsaným způsobem upevněno startovní číslo s elektronickým čipem,
- mít na hlavě plnou cyklistickou přilbu po celou dobu závodu!

Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje závodníků neposkytne třetí osobě a zajistí jejich ochranu ve smyslu platných zákonů.
Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trasy v případě nepředvídatelných okolností. Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu vyšší moci, nebo důvodu, který nevznikl ze strany pořadatele (např. živelná pohroma, epidemie), se startovné nevrací.

Upozornění a prosba pořadatelů.
Závod je veden z velké části v CHKO Lužické hory, proto dodržujte pokyny pořadatelů, nepoškozujte přírodu a jezděte výhradně po vyznačené trase. Závod chceme pořádat i v příštím roce! Na veřejných komunikacích dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte pravidla silničního provozu.
Doporučujeme zdravotní prohlídku a individuální úrazové pojištění a pojištění zodpovědnosti za škody způsobené druhým osobám v ČR i v zahraničí (část závodu vede po území SRN).
Využijte střeženého depa k úschovně kol.

Aktuální info nleznete na Malevilcup.cz

Pořadatel
PAKLI SPORT KLUB z.s., Zdislavy z Lemberka 437, 471 25 Jablonné v Podještědí / CZE
Tel.: +420 777 125 441
e-mail: info@malevilcup.cz
www.paklisport.cz ; www.malevilcup.cz

 

Přihlásit se online

Partneři závodu

Hlavní partneřiKooperativa
Veolia
Cardion
OFICIÁLNÍ PARTNER MOBILITYŠkoda nové
PartneřiČeská spořitelna
211
Nutrend
lawi
T-mobile
Oficiální DodavateléBeko
Playstation
Znovín Znojmo
Harfa
MTBiker
TKF
Birell
Alltraining
Austria
Sporthelp
Pan Pompo
Tchibo
Lipence
Rajec
ČD CARGO
Dodavatelé cenLoap
Kilpi
Horalky
Craft
CYKLISTICKÁ SEKCETREK
GIANT
Rock Machine
Generální Mediální PartnerTV NOVA
Hlavní Mediální PartneřiiSportcz
Impuls
Sport
iDnes Premium
Mediální Partneřimtbs.cz
Cyklistickey
za podporyCentrum rehabilitace a sportovni pece
FTVS NOVE
Kudy Z nudy černé